Įvairenybės

Dėl klaidinančios informacijos apie medžioklės Žuvinto biosferos rezervate sąlygas

Reaguojame į šiandien (2020-09-10) Alytaus naujienose ir Valstiečių laikraštyje paskelbtą neteisingą informaciją apie pakeistas vandens paukščių medžioklės Žuvinto biosferos rezervate sąlygas.

1) Nurodytuose šaltiniuose neteisingai teigiama, kad šiemet Vyriausybės pakeisti Žuvinto biosferos rezervato nuostatai susilpnina reikalavimus dėl medžioklės. Pažymime, kad nuo 2002 m. iki šiemet patvirtintų pakeitimų vienintelis punktas šio rezervato nuostatuose apie medžioklę buvo toks: „19. Medžioklė Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose draudžiama. Kitose Žuvinto biosferos rezervato zonose ir draustiniuose medžioklė vykdoma įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, nustatyta tvarka.“

2020 m. liepos 1 d. priimtoje Žuvinto biosferos rezervato nuostatų redakcijoje įtrauktas toks punktas: „12. Biosferos rezervate medžioklė vykdoma vadovaujantis medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais.“ Tokia formuluotė iš esmės patvirtina tai, kas ir anksčiau buvo teigiama nuostatuose apie medžioklę. Kadangi šiuo požiūriu teisinis reguliavimas, nustatytas Vyriausybės patvirtintų nuostatų lygiu, nepasikeitė, laikome, kad straipsniuose kalbinti asmenys pateikė klaidinančią informaciją.

2) Straipsniuose taip pat teigiama, kad Aplinkos ministerija neatsižvelgė į teiktus pasiūlymus dėl geresnės  paukščių apsaugos saugomose teritorijose. Pažymime, kad teisės aktų projektų viešinimo sistemoje paskelbtas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimo projektas nekeičia paukščių medžioklės tvarkos prie gamtinių rezervatų, kurie yra biosferos rezervatuose ar kitose kompleksinėse saugomose teritorijose. Paskelbtas pakeitimo projektas yra išimtinai skirtas tik sureguliuoti (iš dalies atkurti) iki gegužės 8 d. buvusį teisinį medžioklės reguliavimą, todėl į šį projektą įtrauktos tik tos su rezervatais susijusios nuostatos, kurios buvo Medžioklės taisyklėse iki gegužės 8 d. pakeitimų, t. y. nustatoma, kad tais atvejais, kai gamtiniai rezervatai neturi nustatytų buferinės apsaugos zonų (Žuvinto gamtinio rezervato atvejis yra būtent toks) jiems taikomi taisyklių 56.4 ir 56.5 nustatyti apribojimai:

„56.4. leidžiama sekti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus tik iki valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama surasti sužeistą į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją įbėgusį šerną, apie tai prieš patenkant į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją telefonu pranešus atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai, ir sulaukti šios saugomos teritorijos direkcijos atstovo, jeigu jis nusprendžia prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką;

56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti;“

3) Jokiais parengtais sprendimais Aplinkos ministerija nepablogino paukščių apsaugos, tačiau iš principo pritaria, kad medžioklės (ne vien paukščių) teisinis reguliavimas saugomose teritorijose turėtų būtų peržiūrėtas ir detalizuotas. Dėl tokios teisinio reguliavimo tobulinimo darbo krypties apsispręsta diskusijose Medžioklės tvarkymo konsultacinėje taryboje, kurios vyko 2020-05-22 dėl š. m. gegužės 8 d. priimtų Medžioklės taisyklių pakeitimų, o paskelbtas naujas jų pakeitimo projektas kol kas privalo tik tiksliai atkurti tai, kas apie saugomas teritorijas jose buvo teigiama iki gegužės 8 d. taisyklių pakeitimo.

Kadangi laukiantis darbas bus kruopštus ir didelės apimties, o pasiūlymai turės būti gerai argumentuoti ir išdiskutuoti, nuspręsta sudaryti darbo grupę, į kurią bus įtraukiami gamtosaugos ir medžioklinių organizacijų atstovai. Tai, ką Žuvinto biosferos rezervato direkcija suformulavo ir pateikė, laikome pirminiais diskusijos pasiūlymais, už tai dėkojame.

Pranešimą paskelbė: Justas Jaskonis, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą