Verslas

„CGATES“ NEGAVO LEIDIMO ĮSIGYTI KONKURENTĘ „SPLIUS“

Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją bendrovei „Cgates“ įsigyjant 100 proc. įmonės „SPLIUS“ akcijų ir perimant vienvaldę jos kontrolę.

Konkurencijos taryba 2020 m. gruodžio 11 d. gavo interneto prieigos, televizijos retransliavimo ir telefonijos paslaugas Lietuvoje teikiančios bendrovės „Cgates“ pranešimą vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. įmonės „SPLIUS“, teikiančios tas pačias paslaugas įvairiuose šalies miestuose ir rajonuose, akcijų. Kartu su pranešimu „Cgates“ pateikė ir įsipareigojimus.

„Cgates“ įsipareigojimus teikė dėl to, jog Konkurencijos taryba, nagrinėdama minėtą sandorį dar 2019 m., padarė preliminarias išvadas, kad dėl vykdomos koncentracijos mokamos televizijos retransliavimo paslaugų teikimo Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje ir mažmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ryšio technologijomis Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje būtų itin apribota konkurencija. Konkurencijos tarybos nuomone, po koncentracijos „Cgates“ turėtų galimybę vartotojams padidinti paslaugų kainą Šiaulių mieste, kadangi rinkoje neliktų vieno iš mažiausias kainas taikančių ūkio subjektų ir „Cgates“ susidurtų su sumažėjusiu konkurenciniu spaudimu. Gavusi tokias preliminarias išvadas bendrovė „Cgates“ 2019 m. liepą atsisakė planų vykdyti sandorį ir Konkurencijos taryba nutraukė pranešimo nagrinėjimo procedūrą.

Tokios pačios konkurencijos problemos buvo identifikuotos ir nagrinėjant naujausią „Cgates“ pranešimą vykdyti koncentraciją. Įvertinusi visą sandorio nagrinėjimo metu surinktą informaciją, Konkurencijos taryba priėjo išvados, kad „Cgates“ įsipareigojimuose pasiūlytas verslo dalies pirkėjas nebus pajėgus pašalinti minėtų konkurencijos problemų, nes nedarys tokio konkurencinio spaudimo, kokį šiuo metu konkurentams daro „SPLIUS“.

Atsižvelgusi į šias aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė, kad dėl vykdomos koncentracijos bus itin apribota konkurencija mokamos televizijos retransliavimo paslaugų teikimo IPTV, KTV, DVB-T ir MDTV tinklais Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje ir mažmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ryšio technologijomis Šiaulių mieste atitinkamoje rinkoje, o „Cgates“ pasiūlyti įsipareigojimai nepašalina identifikuotų konkurencijos problemų, todėl atsisakė duoti leidimą bendrovei „Cgates“ vykdyti sandorį.

Konkurencijos tarybos nutarimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos gali būti skundžiamas teismui.

Nekonfidencialus Konkurencijos tarybos nutarimo tekstas bus paskelbtas institucijos svetainėje artimiausiu metu.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą