Verslas

BILIETŲ PLATINTOJŲ KONCENTRACIJA NEAPRIBOJO KONKURENCIJOS

Konkurencijos taryba nusprendė leisti Estijos bendrovei „Baltic Ticket Holdings“ vykdyti koncentraciją įsigijus 100 proc. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ akcijų.

Susijungus dviem bilietų platintojams, Konkurencijos taryba savo iniciatyva taikė koncentracijos priežiūros procedūrą, nes kilo įtarimų, kad dėl šios koncentracijos įgyvendinimo galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų platinimo Lietuvoje rinkoje.

Pranešimas apie koncentraciją gautas 2018 m. sausio 18 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl įvykdytos koncentracijos nebuvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Baltic Ticket Holdings“ valdomos bendrovės teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. Iki koncentracijos įgyvendinimo Estijos įmonė Lietuvoje vykdė veiklą per bendrovę „Bilietų pasaulis“. Pastaroji šiuo metu veiklos nevykdo.

„Nacionalinis bilietų platintojas“, kaip ir iki koncentracijos įgyvendinimo, teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pataisoms, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Konkurencijos taryba koncentracijos priežiūros procedūrą gali taikyti savo iniciatyva ir įpareigoti ūkio subjektus pateikti pranešimą apie koncentraciją, nors ir nėra viršijami Konkurencijos įstatyme nustatyti bendrųjų pajamų rodikliai, kai yra tikėtina, kad po koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, ir kai nuo tokios koncentracijos įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip dvylika mėnesių.

Pranešimą paskelbė: Ieva Račickaitė, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą