Politika ir teisė

Bendras trijų Baltijos valstybių ir Lenkijos parlamentarų laiškas NATO, raginantis nenusileisti Rusijos reikalavimams ir stiprinti Aljanso atgrasymo pajėgumus

2022 m. sausio 21 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) bei Užsienio reikalų komitetų (URK) pirmininkų iniciatyva trijų Baltijos valstybių ir Lenkijos parlamentarai laišku kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenberą, NATO Parlamentinės Asamblėjos pirmininką Džeraldą Konolį (Gerald E. Connolly) ir NATO šalių parlamentų komitetus, atsakingus už užsienio ir saugumo politiką.

Laiške Baltijos valstybių ir Lenkijos parlamentų komitetų pirmininkai ragina Aljansą išlikti vieningu augančios Rusijos grėsmės akivaizdoje ir nepasiduoti jos grasinimams. Gruodžio mėn. Rusija pateikė ultimatyvius reikalavimus ir telkia dideles karines pajėgas prie Ukrainos sienų, reikalaudama Jungtinių Amerikos Valstijų ir Aljanso garantijų, kad NATO niekada nepriims jokių naujų narių iš posovietinės erdvės.

Laiške teigiama, kad Rusijos reikalavimai Aljansui prieštarauja valstybių apsisprendimo teisei ir NATO atvirų durų politikos principui. „Ukraina, Sakartvelas ir kitos valstybės turi teisę pačios pasirinkti savo saugumo kryptį, ir nei Rusija, nei jokia kita trečioji šalis neturi balso teisės sprendžiant naujų narių priėmimo į NATO klausimą. Rusijos reikalavimai reiškia ne ką kita, kaip siekį sugrąžinti laikus, kuomet Europa buvo dalijama į didžiųjų valstybių įtakos sferas“, – sako URK pirmininkė Laima Andrikienė.

Laiške akcentuojama, kad Aljanso narių saugumas yra nedalomas, o Baltijos valstybių ir Lenkijos apginamumas negali būti siejamas su Rusijos veiksmais prie Ukrainos sienos. Anot NSGK pirmininko Lauryno Kasčiūno, NATO saugumo garantijų erdvė yra vientisa, vienodai ginama ir nedaloma į jokias zonas ar linijas, nes tai yra vienas esminių NATO principų. Rusijos reikalavimai apriboti Aljanso gynybai būtinus pajėgumus yra nepriimtini. „Laiške raginame stiprinti NATO atgrasymo pajėgumus, nes atgrasymas yra pigesnis už gynybą“, – pabrėžia L. Kasčiūnas.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuras, tel. (8 5)  239 6772

Užsienio reikalų komiteto biuras, tel. (8 5) 239 6799

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą