Teisėsauga, kriminalai

Bendrame komitetų posėdyje pristatyti planuojami Lietuvos policijos sistemos pokyčiai 2020–2025 metams

2021 m. birželio 23 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien bendrame Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos generalinis komisaras Renatas Požėla pristatė pokyčius, kuriuos Lietuvos policijos sistemoje planuojama įgyvendinti 2020–2025 metais.

Pristatymo metu buvo akcentuojama, kad suplanuoti pokyčiai leis policijai tapti vieninga, efektyvia, kompetentinga ir atvira visuomenei organizacija, taikančia naujausius vadybos ir veiklos metodus.

Svarbiausi numatomi pokyčiai:

– Lietuvos policija 2025 m. – sumažėjęs juridinių asmenų skaičius;

– policijos veikla teritorijose organizuojama penkių apygardų principu;

– centralizuojamos specializuotų policijos įstaigų funkcijos Policijos departamento Eismo saugumo ir viešosios tvarkos, taip pat Kriminalinės policijos biuruose;

– centralizuojamos administravimo (bendrųjų) funkcijų (personalo, buhalterinės apskaitos, turto valdymo, aptarnavimo, viešųjų pirkimų, planavimo, tarptautinio bendradarbiavimo) vykdymas;

– išgryninamos ir standartizuojamos teritorinių policijos veiklos padalinių vykdomos funkcijos ir struktūros;

– stiprinami policijos veiklos prevencijos, nusikaltimų veiklų tyrimo, įskaitant elektroninėje erdvėje, turto tyrimo, analizės ir kontrolės pajėgumai.

Numatoma pokyčių nauda:

visuomenei: padidėtų policijos paslaugų pasiekiamumas, pagerėtų veiklos kokybė probleminėse srityse, nusikaltimų tyrimas ir prevencija taptų efektyvesni, biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliau;

policijos darbuotojams: sudarytų prielaidas darbo užmokesčio didėjimui, motyvacinės sistemos kūrimui, pagerėtų aprūpinimas darbo priemonėmis, leistų išlyginti tas pačias funkcijas vykdančių darbuotojų darbo krūvius, gerintų karjeros galimybes ir komunikaciją, būtų sudarytos galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

Komitetų nariams daugiausia klausimų kėlė reforma dėl numatomo padalinių centralizavimo, policijos veiklos organizavimo, mažinant teritorinius padalinius iki penkių apygardų.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas atkreipė komitetų narių dėmesį, kad šiuo metu Vyriausybėje yra pritarta pirmajam reformos etapui, dėl kitų siūlomų pertvarkų dar planuojamos diskusijos.

Komitetų nariai pažymėjo, kad šio klausimo parlamentinę kontrolę planuojam tęsti.

 

 

Parengė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Jurgita Janušauskienė, tel. (8 5) 239 6578

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėja

Vilma Kaminskienė, tel. (8 5) 239 6771

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą