Politika ir teisė

Baltijos jūros parlamentinėje konferencijoje: stabdomas visas su Rusijos parlamentais ir Rusijos institucijomis suformuotas bendradarbiavimas

2022 m. birželio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas Andrius Kupčinskas ir jo pavaduotoja Orinta Leiputė dalyvauja 2022 m. birželio 12–13 d. Stokholme vykstančioje 31-ojoje Baltijos jūros parlamentinėje konferencijoje, kurioje kalbama apie Baltijos jūros regiono ateitį, atsaką į Rusijos invaziją Ukrainoje, aptariamos tvirtos demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir darnaus regiono vystymosi temos.

Baltijos jūros valstybių parlamentų nariai diskutuoja apie taikią, patikimą kaimynystę, intensyvų bendradarbiavimą Baltijos jūros regione krizės metu ir kaip galime judėti pirmyn kartu, kokie atsirado demografiniai iššūkiai Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Parlamentarai aptaria migracijos klausimus, darbo rinkos situaciją ir socialinės gerovės modelius, kokie galimi demokratijos ir žodžio laisvės suvaržymai ir kaip turėtume užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir karo propagandos užkardymą Baltijos jūros regione. Diskutuojama klimato kaitos švelninimo, biologinės įvairovės išsaugojimo klausimais.

Kaip akcentuoja Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas Andrius Kupčinskas, Baltijos jūros parlamentinė konferencija nekeičia savo pozicijos Ukrainos klausimu ir griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos vykdomą agresiją Ukrainoje: visiškai nepateisinamą, neprovokuotą, plataus masto karinį puolimą prieš Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir žmones. „Su skausmu matome, kad kiekvieną dieną nekalti žmonės niekingai žudomi, atakuojami ir verčiami bėgti iš tėvynės baiminantis dėl savo šeimų, draugų ir kitų bendrapiliečių gyvybių. Kasdieniai žiaurūs, nežmoniški išpuoliai prieš Ukrainą, jos civilinės ir kritinės infrastruktūros naikinimas kelia vis didesnę grėsmę taikai, stabilumui, demokratijai visoje Europoje ir pasaulyje“, – pabrėžia A. Kupčinskas. Parlamentaras Seimo Ekonomikos komiteto nariais praėjusią savaitę lankėsi Kijeve.

„Šiais išpuoliais prieštaraujama tarptautinei teisei ir Europos saugumui, pažeidžiami Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtinti principai, pagrindiniai tarptautinės humanitarinės teisės principai, todėl turime griežtai pasmerkti bet kokius tarptautinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus“, – priduria Seimo narė Orinta Leiputė. „Demokratinės vertybės, teisinė valstybė, pagarba tarptautinei teisei, laisva žiniasklaida, stipri pilietinė visuomenė ir stiprios nevyriausybinės organizacijos, lygios galimybės visiems, taip pat taiki ir artima kaimynystė yra mūsų bendradarbiavimo pagrindas ir pagrindiniai Baltijos jūros parlamentinės konferencijos principai“, – sako parlamentarė.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas pabrėžia, kad Baltijos jūros parlamentinės konferencijos Nuolatiniame komitete sutarta, jog konferencijos dalyviais ir partneriais gali būti tik tų valstybių parlamentai ir parlamentinės organizacijos, kurios užtikrina žmogaus teises, taiką, demokratiją kaip Baltijos jūros regiono bei Europos pamatines vertybes ir kovoja už jų užtikrinimą, kurie laiko pripažintų tarptautinės teisės normų laikymosi užtikrinimą ir gynimą būtina sąlyga dalyvavimui ir bendradarbiavimui Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje ir jos darbe. „Todėl Baltijos jūros parlamentinė konferencija stabdo visą su Rusijos parlamentais ir Rusijos institucijomis suformuotą parlamentinį bendradarbiavimą Baltijos jūros parlamentinės konferencijos formate, kol minėti pamatiniai principai ir siekiai bus paminami, taip pat ir Rusijos parlamentų ir Rusijos organizacijų stebėtojų dalyvavimą Metinėje konferencijoje, mūsų darbo organų posėdžiuose, BJPK procedūrose, darbe bei projektuose ir įšaldo bet kokią bendrą veiklą, kol vėl bus įmanoma bendradarbiauti remiantis pagrindiniais tarptautinės teisės principais“, – sako A. Kupčinskas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą