Įvairenybės

Baltijos gamtinių dujų ir elektros rinkos forumuose aptarti sektorių rezultatai ir plėtros kryptys

2017 m. lapkričio 6–7 d. Vilniuje vyko tradiciniai Baltijos gamtinių dujų rinkos bei Baltijos elektros rinkos forumai. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK)  kvietimu į renginius atvyko daugiau nei šimtas rinkos dalyvių – šių sektorių politikos formuotojai, reguliuotojai, perdavimo sistemų operatoriai, energijos gamintojai, tiekėjai, biržų operatoriai, energetikos įmones vienijančių asociacijų atstovai bei Europos Komisijos ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) atstovai.

Gamtinių dujų rinkos forume didžiausias dėmesys buvo skirtas regioninės Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų rinkos formavimui – aptarti regioninėje grupėje pasiekti rezultatai bei laukiantys iššūkiai. Rinkos dalyviai akcentavo poreikį mažinti prekybos gamtinėmis dujomis barjerus ir sveikino Baltijos ir Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų, įgyvendinant regioninės rinkos formavimo veiksmų planą, parengtas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros gaires.

Trumpuoju, t. y.  2019–2020 m., laikotarpiu įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelis būtų taikomas  Baltijos šalių dujų rinkai, į kurią įeina Estija, Latvija ir Lietuva. Siekiant sudaryti vienodas konkurencines sąlygas visiems tiekėjams regione, kiekvienam įleidimo taškui regione būtų taikomas tas pats įleidimo tarifas. Taip pat perdavimo sistemos operatoriai įpareigoti susitarti dėl pajamų tarpusavio kompensavimo mechanizmo regione. Ilguoju, t. y. nuo 2020 m., laikotarpiu būtų taikomi vienodi gamtinių dujų perdavimo tarifai įleidimo taškuose visame Baltijos–Suomijos regione, kurie apskaičiuojami taikant optimaliausią, iš kelių alternatyvų („pašto ženklo“, pajėgumo ir atstumo įverčio ar matricinę) pasirinktą metodologiją. Forumo metu inicijuotas minėtas kainodaros gaires detalizuojančio dokumento pasirašymas tarp Baltijos šalių ir Suomijos reguliuotojų. Visi reikalingi teisės aktų pakeitimai turės būti atlikti iki 2018 m. liepos mėnesio. Įgyvendinus įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelį, didės prekybos gamtinėmis dujomis likvidumas regione, bus sudarytos vienodos konkurencijos sąlygos tiekėjams, importuojantiems dujas iš skirtingų šaltinių, kas turėtų užtikrinti konkurencingas gamtinių dujų kainas viso regiono vartotojams bei leis efektyviau išnaudoti gamtinių dujų infrastruktūrą regione.

Pasirinktas Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų rinkų integravimo modelis atitinka šiuo metu Europos Sąjungos lygmeniu svarstomas iniciatyvas dėl gamtinių dujų rinkos ateities scenarijų (angl. Study on Quo vadis gas market regulatory framework), kuriuos Gamtinių dujų rinkos forumo dalyviams pristatė Europos Komisijos atstovas. Taip pat įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelis įgyvendina Tarifų tinklo kodekso reikalavimus, kuriuos detaliai pristatė ACER atstovas.

Forumo metu didelis dėmesys buvo skirtas ir regioninės infrastruktūros statybos pažangai aptarti. Rinkos dalyviai supažindinti su regioninės biržos veiklos rezultatais.

Baltijos elektros rinkos forume rinkos dalyviai išgirdo naujausią informaciją apie elektros sektoriaus tinklų kodeksų įgyvendinimo pažangą – nacionalinių reguliavimo institucijų patvirtintas metodikas ir perdavimo sistemos operatorių rengiamus metodikų projektus. Rinkos dalyviams pristatytas Baltijos šalių, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos nacionalinių reguliavimo institucijų pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo įgyvendinant tinklų kodeksus.

Daug diskusijų tarp rinkos dalyvių sulaukė bendra Baltijos šalių elektros sistemos ilgalaikio adekvatumo analizė, kurią pirmą kartą kartu parengė Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai. Rinkos dalyviai domėjosi operatorių pasirinkta analizės metodologija ir rezultatais, teikė pasiūlymus dėl analizės tobulinimo.

Nemažai dėmesio skirta ir Šiaurės šalių bei Europos elektros energetikos rinkos ateities perspektyvoms, naujausioms iniciatyvoms, susijusioms su prieiga prie elektros energijos vartojimo duomenų ir jų apsaugos.

Tradiciškai Forumo metu buvo skirta sesija problemoms, su kuriomis susiduria tiekėjai, aptarti. Apie prekybos biržoje rezultatus ir ateities tendencijas informaciją pristatė paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai, kurie šiuo metu veikia ar planuoja pradėti vykdyti prekybą regione.

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą