Studijos

Aukščiausias Kauno rajono apdovanojimas – VDU rektoriui prof. J. Augučiui

Liepos 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui už nuopelnus mokslui ir švietimui buvo įteiktas pirmo lygio Garbės ženklas – aukščiausias Kauno rajono apdovanojimas.

„Švietimas mums yra prioritetinė sritis, todėl simboliška, kad aukščiausią Kauno rajono apdovanojimą – pirmo lygio Garbės ženklą – teikiame Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui Juozui Augučiui. Žmogui, kurio nuopelnai mokslui ir švietimui gerai žinomi Lietuvoje ir už jos ribų. VDU ir Kauno rajono savivaldybę sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Ir net tik todėl, kad VDU Žemės ūkio akademija įsikūrusi Kauno rajone. Su rektoriumi aptarę situaciją, įsteigėme universitetinę Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją ir ketiname statyti naują, šiuolaikinį jos pastatą. Jau antrus metus veikia su universitetu įkurta Talentingų moksleivių akademija. Neseniai priimtas sprendimas, kuris savivaldybei leis finansiškai motyvuoti VDU Švietimo akademijos studentus, kartu rengti naują mokytojų pamainą, kelti jau dirbančių pedagogų kvalifikaciją. Visi šie sprendimai yra nukreipti į jaunosios kartos ateitį, todėl esu nepaprastai dėkingas J. Augučiui už supratimą, iniciatyvas ir partnerystę“, – teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Anot prof. Juozo Augučio, tai yra įpareigojantis pasitikėjimo ženklas. „Daug kas sako, kad apdovanojimai, ženklai nėra svarbu. Tačiau aš į tai žiūriu kaip į labai svarbų dalyką – atliktų ar pažadėtų darbų įvertinimą. Tai yra pasitikėjimo ženklas, kuris stipriai įpareigoja dirbti, stengtis ne mažiau stipriai nei iki šiol. Šie apdovanojimai be reikalo neegzistuoja, jų kažkaip kitaip įsigyti negali – tik kartu dirbant, bendradarbiaujant, kartu stengiantis. Dėkoju už pastebėjimą ir įpareigojimą“, – teigė prof. Juozas Augutis. 

2012 m. lapkričio 29 d. Kauno rajono savivaldybė ir VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys įsipareigojo bendradarbiauti kultūros, švietimo, socialinės apsaugos ir kitose universitetui bei savivaldybei aktualiose veiklos srityse, rengti bendrus projektus, sudaryti sąlygas VDU studentams atlikti pedagoginę ir vadybinę praktikas, dalyvauti tobulinant rajono pedagogų profesines kompetencijas, ugdymo įtaigų vadovų vadybinį tobulėjimą.

Juozas Augutis – matematikas, prof., habil. dr. (technologijos m.), Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos matematikų draugijos bei Lietuvos statistikų sąjungos narys, Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, VDU ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas, LR Prezidento sudarytos Sveikatos ekspertų tarybos, skirtos COVID-19  pandemijos valdymui, Situacijos analizės ir prognozavimo grupės narys.

Augučio moksliniai interesai – energetinis saugumas, kritinių infrastruktūrų vertinimas, tikimybių teorija, rizikos analizė, sistemų patikimumas ir kitos sritys. J. Augutis skaitė paskaitas bei pranešimus, dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, organizuotuose TATENA, JAV Energetikos ministerijos (DOE), Kembridžo universiteto, Stokholmo karališkojo technologijos instituto (KTH), Kanados branduolinio saugumo komisijos (CNSC), JAV branduolinės energetikos reguliavimo komisijos (NRC), Prancūzijos, JAV, Švedijos, Austrijos, Belgijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Korėjos, Kinijos, Suomijos ir kt. šalių universitetų bei mokslo centrų. J. Augutis yra daugelio tarptautinių projektų (TATENA, Leonardo da Vinči, FP6, FP7, Horizon2020) vadovas ir dalyvis, vienas iš nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ iniciatorių, dviejų šios programos projektų vadovas. J. Augutis buvo moksliniais principais grindžiamų energetinio saugumo tyrimų Lietuvoje pradininkas. Jo iniciatyva 2008 m. buvo įkurtas bendras VDU ir LEI Energetinio saugumų tyrimų centras. Abejose institucijose išugdė 6 mokslų daktarus matematikos, informatikos, energetikos srityse, iš kurių trys šiuo metus dirba užsienio mokslo ir verslo struktūrose.

Gauti apdovanojimai:

Už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004)“ J. Augučiui įteikta Lietuvos mokslo premija (su bendraaut., 2005).

Už nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai apdovanotas Zigmo Žemaičio medaliu (2010).

Už nuopelnus energetikos srityje apdovanotas Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto garbės ženklu (2012).

Už reikšmingą indėlį plėtojant artimus universitetinius ir valstybinius ryšius suteiktas Ukrainos Dnipro Nacionalinio Kalnakasybos universiteto garbės daktaro vardas, apdovanotas garbės medaliu (2017).

Už švietimo ir kultūros plėtrą Prancūzijoje ir už jos ribų įteiktos Akademinių palmių ordino riterio insignijos (2019).

Tarp paskelbtų darbų – monografija „Technologijų rizika“ (2006), „Funkcionalinės analizės uždavinynas“ (1986), daugiau nei 200 mokslo publikacijų energetinio saugumo, rizikos analizės, sistemų patikimumo ir kt. sričių temomis.

Būdamas VDU rektoriumi, J. Augutis inicijavo jungtinį universitetų klasterį, universiteto restruktūrizaciją, jungimosi su LEU ir ASU procesus, naujos kartos mokytojų bei žemės ūkio specialistų rengimo strategiją. Siekia tobulinti universitete laisvųjų menų studijų sistemą, telkia bendruomenę, skatina gerinti veiklos kokybę ir kt.

Pranešimą paskelbė: Indrė Sekevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Parašykite komentarą