Įvairenybės

Atliktas vandentvarkos sektoriaus įmonių 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), vykdydama licencijuojamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, atliko 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimą  ir nustatė normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,91 (2016 m. – 2,11).

VKEKK įvertino 58 vandens sektoriaus ūkio subjektų finansinį pajėgumą ir nustatė, kad jis yra pakankamas veiklai vykdyti, t. y. bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Vertintų ūkio subjektų nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis 2017 m. atitiko Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus –  buvo didesnis nei pusė įstatinio kapitalo.

Primename, kad VKEKK reguliuojamą veiklą vykdančių vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau nei kartą per metus.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą