Verslas

Artėja pelno mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas

Pernai į nacionalinį biudžetą įmonės sumokėjo 779,6 mln. eurų pelno mokesčio

2021 m. gegužės 18 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad įmonės, kurios mokestinį laikotarpį skaičiuoja kalendoriniais metais, už 2020 metų mokestinį laikotarpį iki birželio 15 dienos turi pateikti Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204 bei iki tos dienos sumokėti apskaičiuotą pelno mokestį. Kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, tai deklaraciją PLN204 įmonės turi pateikti ir pelno mokestį sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos. Deklaracijas galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS, adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

„Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės, taip pat pelno nesiekiančios organizacijos bei Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso,“- pasakoja Rasa Virvilienė, Teisės departamento direktorė, akcentuodama, kad tais atvejais, kai metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojai turi sumokėti tik skirtumą.

VMI interneto svetainėje skelbiama aktuali informacija apie pelno mokesčio deklaracijas bei jų pildymą: www.vmi.lt/evmi/domiuosi-pelno-mokescio-deklaravimu-ir-sumokejimu.

VMI primena, kad pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Pranešimą paskelbė: Laimonas Rimkus, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Parašykite komentarą