Įvairenybės

Aplinkosaugininkai pranešimus apie pažeidimus vertins pagal A-E kategorijas

Aplinkos ministerija sukūrė tvarką, pagal kurią Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) reaguos į pranešimus apie aplinkosaugos pažeidimus. Specialistai algoritmą suprojektavo įvertinę geriausią Lietuvos policijos reagavimo į pranešimus praktiką.

Visi gauti pranešimai bus kruopščiai įvertinami, vis dėlto aplinkosaugininkai ne visuomet fiziškai vyks į  juose nurodytą galimo pažeidimo vietą, dalį veiksmų atliks per nuotolį. Pranešimai, atsižvelgiant į informacijos apie galimą pažeidimą pagrįstumą, patikimumą, įtariamo pažeidimo reikšmingumą, AAD finansinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimo efektyvumą ir pagrįstumą, skirstomi į A-E kategorijas, kur A yra aukščiausia, o E žemiausia.

Prioritetas teikiamas aukštesnės kategorijos pranešimams, o reaguojant į tos pačios kategorijos pranešimus pažeidimams, kuriais daromas tikėtinai didesnis neigiamas poveikis aplinkai. Numatyta galimybė keisti pranešimo kategoriją, paaiškėjus naujoms reikšmingoms aplinkybėms.

Nustatęs prioritetą, pareigūnas priims sprendimą, kokiu būdu reaguoti į pranešimą. Priklausomai nuo kategorijos numatytas skirtingas vykimo į pranešimo vietą laikas. Į A kategorijos pranešimus pareigūnai reaguos nedelsdami ir išvyks į vietą pažeidimo aplinkybėms nustatyti, taip pat imsis kitų būtinų veiksmų neigiamam poveikiui sumažinti ir pažeidimui išaiškinti.

Reaguojant į B kategorijos pranešimus numatyta galimybė vykti į galimo pažeidimo vietą kitu laiku, tai tikslinga, kai pažeidimas yra ne momentinis, o trunka tam tikrą laiką.

Gavus C kategorijos pranešimą, į galimo pažeidimo vietą bus vykstama institucijos darbo metu. Informacija apie D kategorijos pranešimus ir pažeidimus bus analizuojama ir pasitelkiama atliekant rizikos vertinimą, organizuojant ir planuojant pažeidimų prevencines, taip pat inspekcinės veiklos priemones.

Aiškiai reglamentuoti ir atvejai (E kategorijos pranešimai), kai pareigūnai nevyks į vietą ir kitų veiksmų aiškinantis pranešimo aplinkybes nesiims: kai pranešamas neturi pažeidimo požymių, informacija apie galimą pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais teiginiais, yra nenuosekli, prieštaringa, jos neįmanoma patikrinti, ją pateikęs asmuo atsisako patikslinti ar su juo nepavyksta susisiekti.

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo  grupės vyriausiosios patarėjos Tomos Leonovos žodžiais, nauja pranešimų nagrinėjimo tvarka leis daugiau AAD pajėgumų skirti iš anksto suplanuotiems ūkio subjektų patikrinimams, prevencinei veiklai stiprinti ir sudarys sąlygas efektyviai naudoti išteklius.

2021 m. AAD sulaukė per 20 tūkst. pranešimų. Iš jų apie pusė pranešimų buvo nesusiję su gamtosauginiais pažeidimais. Aplinkos ministerija skatina visuomenės aktyvumą ir toliau kviečia informuoti apie galimus aplinkos apsaugos pažeidimus per Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 arba kreipiantis tiesiogiai į AAD, telefonu (8 5) 273 2995.

Nauja Sprendimų dėl reagavimo į pranešimus ir (ar) informaciją apie galimus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus priėmimo tvarka sukurta Seimui priėmus Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pataisas.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą