Įvairenybės

Aplinkos apsaugos departamento vadovo pareigas pradėjo eiti Olga Vėbrienė

Aplinkos apsaugos departamentas  prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras Kęstutis Mažeika nuo balandžio 27 d.  esant tarnybinei būtinybei į direktoriaus pareigas paskyrė Olgą Vėbrienę.   

O. Vėbrienė pabrėžia, koks svarbus konsultavimas ir bendradarbiavimas su kiekvienu piliečiu bei ūkio subjektais, nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis. „Mano vizija – tai skaidrus, nekorumpuotas, diegiantis pažangias verslo priežiūros priemones ir moderniąsias veiklos praktikas Aplinkos apsaugos departamente. Noriu, kad kiekvienas Departamento darbuotojas didžiuotųsi, jog dirba šiame Departamente, kad atlieka tokią svarbią misiją.

Aplinkos apsaugos pareigūnų tarnybos prestižo kėlimas, kokybiškas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymas, korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažinimas iki minimumo ir visuomenės pasitikėjimas išliks pagrindinėmis Departamento darbų kryptimis“, – teigia O. Vėbrienė.

Taip pat, priduria Departamento vadovė, didelis dėmesys bus skiriamas komunikacijai ir švietėjiškoms akcijoms siekiant pagilinti visuomenės žinias ir formuoti atsakingą ir pilietišką požiūrį į pareigą rūpintis aplinka, saugoti gamtą: „Norint turėti švarią ir saugią aplinką, būtinas kiekvieno gyventojo ar ūkio subjekto indėlis, nes aplinkos apsauga yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga.“   

Svarbiais prioritetiniais siekiais O. Vėbrienė įvardija ir darbuotojų kompetencijų stiprinimą, Departamento vidinės kultūros bei vertybių puoselėjimą, nes visa tai padeda užtikrinti veiklos efektyvumą ir pasiekti užsibrėžtus rezultatus.

O. Vėbrienė yra įgijusi aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi sukaupusi devynerių metų įvairiapusę patirtį viešojo administravimo srityje, vadovavimo įgūdžius,  patirtį technologijų ir inovacijų politikos srityse. 

Pranešimą paskelbė: Jurgita Jasiūnienė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Parašykite komentarą