Buitis, Namai

Antrinės žaliavos. Įdomūs faktai.

Antrinės žaliavos – tai atliekos, iš kurių perdirbant gaminami nauji produktai. Taip mažiau teršiama aplinka, tausojami jos turtai. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų tampa vis paprasčiau ir pigiau. Šie gaminiai savo kokybe visiškai nesiskiria nuo tų, kurie pagaminti nenaudojant antrinių žaliavų.

Vis daugėja įmonių, kurių interesų sritis yra būtent antrinės žaliavos, dažnai kartu veikia ir perdirbimo bendrovės. Gyventojai po truputį vis mokomi naujos buities kultūros – nebemesti atliekų į vieną konteinerį, o dar namuose jas surūšiuoti.

Surinktos antrinės žaliavos, pvz.: popieriaus, plastiko, stiklo atliekos, yra vežamos į atitinkamą įmonę ir tvarkomos toliau – vykdomas antrinis rūšiavimas. Popieriaus atliekos skirstomos į mišrias, laikraštinę makulatūrą, popieriaus ir kartono pakuotes ir kt. Atliekant plastiko atliekų rūšiavimą, yra atskiriama spalvota ir skaidri polietileno plėvelė, buteliai, gėrimų skardinės, konservų dėžutės, kartoninės gėrimų pakuotės ir kt. Išrūšiuotos antrinės žaliavos yra presuojamos į ryšulius ir sandėliuojamos. Kai jų susikaupia reikiamas kiekis, jis atiduodamas atliekų perdirbėjams.
Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 800 sąvartynų, iš jų apie 300 eksploatuojami. Į juos kasmet atvežama maždaug  3 mln. tonų įvairių atliekų, iš kurių didžioji dalis – nerūšiuotos komunalinės atliekos. Jų kiekis pavojingai didėja, todėl būtina atliekas rūšiuoti. Tai nieko nekainuoja ir yra labai paprasta, tereikia įvairias atliekas sudėti į atitinkamus konteinerius.

Kasmet Lietuvoje perdirbama apie 105 tūkst. tonų popieriaus ir kartono, apie 33 tūkst. tonų plastiko, 39 tūkst. tonų stiklo, 8 tūkst. tonų metalo atliekų. Deja, tik 10 proc. visų antrinių žaliavų perdirbamos iš komunalinių atliekų.
Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių, kurios savo gamybiniame procese linkusios naudoti būtent antrines žaliavas. Kuo daugiau mes surinksime ir surūšiuosime atlieku ir kuo daugiau pirksime gaminių iš antrinių žaliavų, tuo labiau didės ir pasiūla.

Įdomiausi faktai, kurių dar nežinojote apie atliekas:

  • Lietuvoje į sąvartynus kasmet išvežama apie 3 mln. tonų mišrių buitinių atliekų.
  • Vienas Lietuvos gyventojas kasdien vidutiniškai išmeta po 1 kg atliekų.
  • Sąvartyne atliekos labai ilgai neirsta: popierius – 2 metus, konservų dėžutė – 90 metų, plastikas – 200 metų, stiklas – 900 metų.
  • Perdirbus 1 stiklinį butelį galima išsaugoti tiek energijos, kiek jos užtektų kompiuteriui veikti 25 minutes.
  • Perdirbus 1 plastikinį butelį išsaugoma energijos, kurios užtektų 60 vatų lemputei šviesti 6 valandas.
  • Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas tūkstančius kartų, nepakenkiant jo kokybei.
  • Perdirbus 1 toną popieriaus išsaugoma apie 17 medžių, 26 tūkst. litrų vandens. Sutaupoma energijos, kurios užtektų 6 mėnesius šildyti vidutinio dydžio namą.
  • Perdirbus 1 aliuminio skardinę, išsaugoma energijos, kurios pakaktų televizoriui veikti 3 valandas, o 100 vatų lemputei šviesti 20 valandų.
  • Norint pagaminti vieną naują aliuminio skardinę reikia tiek energijos kiek jos užtektų pagaminti 20 skardinių iš antrinių žaliavų.

Parašykite komentarą