Transportas

Ambicingi cargoGO darbuotojai norimas darbo vietas susikuria patys

cargoGO – tarptautinius pervežimus vykdanti kompanija. Organizacija vykdo intensyvią plėtrą, per 2020 – uosius metus administracijos darbuotojų skaičius išaugo 100%.  Šiandien cargoGO patenka į 5-etuką sparčiausiai augančių logistikos sektoriaus įmonių visoje Lietuvoje ir yra pristatoma kaip patrauklus darbdavys. 

Tarptautinių pervežimų ir ekspedijavimo paslaugas teikiančios įmonių grupės cargoGO darbuotojai yra ambicingi ir siekiantys tobulėti. Organizacija tiki, kad darbuotojai yra pagrindinis sėkmę lemiantis rodiklis, kurio dėka galima pasiekti užsibrėžtus tikslus, įsitvirtinti rinkoje ir tapti lyderiaujančia logistikos kompanija. 

cargoGO vykdo intensyvią plėtrą, todėl darbuotojų poreikio užtikrinimui skiriama daug dėmesio ir pastangų. „Pastaruoju metu bendraudami su darbuotojais pastebime besikeičiančius jų poreikius. Jiems rūpi ne tik darbo pobūdis ir atlyginimas, bet svarbesnės tampa organizacijos puoselėjamos vertybės, vidinė kultūra ir suteikiamos karjeros galimybės“ – sako cargoGO Personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė.   

Šūkis „Gera dirbti kartu!“ atspindi organizacijos puoselėjamą unikalią vidinę kultūrą, geras darbo sąlygas, puikų mikroklimatą ir, žinoma, karjeros galimybes. Organizacija siekia, kad kiekvienas darbuotojas galėtų realizuoti save, tobulėti kaip asmenybės, kelti profesines kompetencijas ir siekti karjeros, kadangi investicija į darbuotojus – viena svarbiausių sėkmingo verslo grandžių. 

Karjera organizacijos viduje 

cargoGO pastebi, kad darbuotojams suteikiamos karjeros galimybės yra puiki motyvacinė priemonė, kurią jie įvardija kaip vieną iš svarbiausių. Įvairių apklausų ir pokalbių su darbuotojais metu siekiama išsiaiškinti jų ateities planus. Tiesioginis vadovas ir darbuotojas kalbasi ne tik apie pasiektus rezultatus, bet aptaria darbuotojo ateities planus bei numatomą karjeros kelią organizacijoje. 

Stiprios organizacijos pagrindas – ambicingi darbuotojai, jų kompetencijos ir vertybinis mąstymas, todėl cargoGO pastebi kiekvieno darbuotojo potencialą, o atsiradus laisvai darbo vietai, pirmiausia ją pasiūlo jau esamiems darbuotojams keisti darbo poziciją ar kilti karjeros laiptais. Per 2020-uosius metus organizacijoje net 30% esamų darbuotojų pakilo pareigose. Samdyti ir apmokyti žmogų iš išorės daug kainuoja ir yra neefektyvu, nes toks žmogus gali ir nepritapti prie organizacijos, todėl apie visas laisvas darbo vietas pirmiausia informuojami esami darbuotojai, ir tik neatsiradus tinkamam žmogui organizacijos viduje, vykdomos atrankas.  

Nuolat besikeičianti cargoGO valdymo struktūra rodo tobulėjimo ir karjeros galimybes esamiems darbuotojams. Per praėjusius metus organizacijos valdymo struktūra buvo keista ne vieną kartą – keitėsi darbuotojų pareigos, atsirado naujos pozicijos, poskyriai, grupės, nauji padaliniai. Per 2020 m. metus net 5 Ekspedicijos vadybininkai tapo Grupių vadovais. Tinkamos profesines kompetencijos, siekis tobulėti ir noras prisiimti daugiau atsakomybių, buvo įvertinti ir pastebėti. Puikus to pavyzdys – Ekspedicinėss grupės vadovas Gytis Malinauskas, jis savo kelią cargoGO pradėjo kaip Ekspedicijos vadybininkas, o šiuo metu buria savo komandą, yra atsakingas už komandos tikslų vykdymą, darbuotojų kompetencijų tobulinimą, gerų darbo sąlygų užtikrinimą.  

„Labai vertinu organizacijos suteikiamas galimybes tobulėti ir kilti karjeros laiptais. Vadovo pasitikėjimas, laisvė savarankiškai priimti sprendimus ir visiška atsakomybė už pasiektus rezultatus  leidžia sėkmingai augti šioje organizacijoje bei įgyvendinti turimas idėjas. Gera idėja niekada nebus nustumta į šalį ir pamiršta, tačiau priešingai – vadovas ir visa komanda sukurs puikią terpę jos įgyvendinimui“ – savo patirtimi dalijasi Ekspedicinės grupės vadovas Gytis Malinauskas. 

Dar vienas puikus pavyzdys – cargoGO Logistinio transporto poskyrio vadovas Karolis Jadkonis, savo kelią organizacijoje pradėjo kaip transporto vadybininkas. Iš pradžių buvo atsakingas už transporto priemonių judėjimą, vairuotojų darbo koordinavimą, instrukcijų perdavimą, kelionės dokumentų administravimą, bendravimą su klientais, suteikiant jiems visą reikiamą informaciją apie krovinių pervežimus. Darbuotojo pastangos buvo pastebėtos ir įvertintos, jo atsakomybės nuolat keitėsi ir augo, per 3-ejus darbo metus, jam buvo patikėtos tokios atsakomybės, kaip viso skyriaus kuruojamų vilkikų maršrutų, kuro kaštų ar neišrašytų sąskaitų kontrolė bei skyriaus procesų tobulinimas ir veiklos efektyvinimas. Sukaupta patirtis, teisingas vertybinis mąstymas, iniciatyvumas neliko pastebėtas, o turimos profesinės kompetencijos puikiai tiko aukštesnei pozicijai užimti. Suteiktos atsakomybės, pasitikėjimas, leido augti ir tobulėti organizacijos viduje. 

Kiekvienas įmonės darbuotojas yra skatinamas dalintis idėjomis, prisidėti prie naujų projektų bei realizuoti savo kūrybinį potencialą. Dėl vykdomos sparčios organizacijos plėtros darbuotojams, yra sukuriamos visos galimybės prisidėti prie naujų projektų ir iniciatyvų įgyvendinimo tobulinant kasdienius įmonės procesus.  

Ryžtas, atkaklumas, nuoseklus darbas bei drąsa reikšti idėjas – kelias į sėkmę. cargoGO suteikia ne tik visas galimybės siekti karjeros, tačiau ir padeda spręsti iškilusias problemas, įsiklauso į darbuotojų lūkesčius, paskatina, motyvuoja ir džiaugiasi kartu pasiektais rezultatais profesinėje srityje.  

Svarbiausia –  noras mokytis ir tobulėti, žinios įgyjamos su patirtimi 

Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas – kiekvieno cargoGO darbuotojo darbo dalis. Darbuotojai, kurie ne tik puikiai atlieka tiesiogines funkcijas, įsitraukia į vidines veiklas, siūlo idėjas, prisideda prie jų įgyvendinimo, yra pastebimi, vertinami ir jiems yra suteikiamos visos galimybės kilti karjeros laiptais.  

cargoGO vadovaujasi atvirumo ir pasitikėjimo principais, todėl net ir neturinčius profesinės patirties, tačiau motyvuotus, žingeidžius ir nebijančius iššūkių žmones, įsileidžia į savo kolektyvą ir suteikia visas galimybes tobulėti, įgyti vertingos patirties bei tapti puikiais specialistais. „Svarbiausia degančios akys, pozityvus nusiteikimas ir vertybinis mąstymas, kuris sutampa su organizacijoje puoselėjamomis vertybėmis, o profesinės žinios įgyjamos su laiku“ – sako Personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė. 

Tobulėjimo ir augimo galimybėmis cargoGO dalijasi Duomenų administravimo grupės vadovė Ieva Korsakaitė, kuri savo kelią logistikos sektoriuje pradėjo kaip jaunesnioji apskaitininkė. ,,Ateidama dirbti neturėjau jokios panašios patirties, todėl mane domino viskas, turėjau puikų mentorių, kuris man padėjo sėkmingai įsilieti į komandą ir siekti užsibrėžtų tikslų. Be nuolatinės vadovo paramos, pasitikėjimo ir priskirtų atsakomybių  nebūčiau tiek daug pasiekusi. Į kiekvieną man paskirtą užduotį įdėdavau daug daugiau pastangų nei iš manęs buvo reikalaujama, kiekvieną kartą stengiausi viršyti man iškeltus lūkesčius ir siekiau tobulėti.“ – teigia darbuotoja. 

Toks organizacijos požiūris leidžia pritraukti daug jaunų specialistų, kurie dėl patirties stokos ir profesinių įgūdžių trūkumo neretai susiduria su įsidarbinimo sunkumais, tačiau suteikus jiems galimybes, atsiskleidžia visas jų profesinis potencialas ir laikui bėgant jie tampa puikiais specialistais. 

  

Organizacijos suteikiamos karjeros galimybės – ne tik puiki darbuotojų motyvavimo priemonė, bet ir vienas svarbių organizacijos konkurencingumo aspektų. Darbuotojai renkasi tą darbovietę, kurioje yra pastebimi, vertinami, gali atsiskleisti, panaudoti turimas profesines kompetencijas, tobulėti kaip specialistai bei įgyti naujų žinių. Kilti karjeros laiptais padeda ne tik įgytas išsilavinimas, profesinės žinios, sukaupta darbinė patirtis, bet ir darbuotojo asmeninės savybės. Iniciatyvumas, noras mokytis ir tobulėti, atsakomybės jausmas – svarbiausi bruožai, kurių reikia siekiant užimti aukštesnes pozicijas.  

Pranešimą paskelbė: Raminta Simanavciute, UAB cargoGO Logistics

Parašykite komentarą