Verslas

Advokatė: ar bus užkamšytos nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų reglamentavimo spragos?

Komentuoja advokatų kontoros „Sorainen“ vyresnioji teisininkė Erika Žigutė

Prasidėjus COVID-19 pandemijai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo reglamentuotos nuotolinės gydytojų konsultacijos. Iki šiol tokias konsultacijas teikti gali tik šeimos gydytojai, psichologai ir specialistai, ribotais, teisės aktuose numatytais atvejais. Šiuo metu svarstoma suteikti galimybę per nuotolį konsultuoti visų sričių medikams, tačiau net ir naujajame teisės akte išlieka neaiškumų keliantis perteklinis reguliavimas.

Šiuo metu nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas teisėtas ir galimas, tačiau jo galiojimas sietinas su ekstremalios padėties šalyje įvedimu ir jam taikomi suvaržymai. Vienas iš jų – galimybė konsultuoti tik tam tikros srities specialistams, o ir jų galimybės teikti paslaugas telefonu ar internetu išlieka ribotos.

Kliūtis nuotolinių paslaugų teikimui taip pat sukelia pertekliniai reikalavimai. Pavyzdžiui, gydytojas radiologas telefonu gali konsultuoti kitus specialistus matydamas nuotrauką kompiuterio ekrane, tačiau pagal dabartinę tvarką teisės aktai reikalauja, kad teikiant šią paslaugą, įstaiga turėtų brangią radiologinę įrangą.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra parengusi ministro įsakymo projektą, kuriuo būtų įteisintas nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir kompensavimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir lankstesnė nuotolinių paslaugų pacientams teikimo tvarka. Pagal ją, konsultuoti nuotoliniu būdu galėtų visi pirmines, antrines ir tretines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai, taip pat odontologai. Toks reguliavimas išliktų ir pasibaigus ekstremaliai situacijai.

Objektyvaus pagrindo ilgiau riboti nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nėra, todėl SAM iniciatyva yra sveikintina. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuotoliniu būdu padeda užkirsti kelią infekcijų plitimui, mažina eiles gydymo įstaigose, gerina sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir mažina specialistų darbo krūvį. Gydytojai gali aptarnauti daugiau pacientų, todėl šiems gydytojo konsultacijos reikia laukti trumpiau, nebūtina keliauti į kitame mieste esančią polikliniką ir galima patogiau gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

Vis dėlto, SAM parengtas naujo reguliavimo projektas sprendžia tik dalį nuotolinių paslaugų teikimo problemų, o tam tikrų perteklinių reikalavimų neišvengta ir naujajame projekte. Pavyzdžiui, numatoma, kad gydytojas konsultuodamas nuotoliniu būdu privalo turėti atskiras patalpas, kai tuo tarpu pakaktų numatyti reikalavimą konsultuojant užtikrinti informacijos konfidencialumą ir paciento duomenų apsaugą. Taip pat numatomas draudimas specialistams naudoti savo mobiliąją įrangą, nors būtų daug prasmingiau numatyti pareigą įstaigoms užtikrinti, kad visa naudojama įranga užtikrintų duomenų saugumą – prieigai prie įrenginių naudoti dviejų veiksnių autentifikaciją ir kitus metodus.

Įteisinus platesnes nuotolinio konsultavimo galimybes, visais atvejais nuotolinės konsultacijos galėtų būti teikiamos tik paciento sutikimu, o žalos pacientų sveikatai atveju, pacientai turėtų teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo pagal įprastinę šiuo metu galiojančią tvarką.

Pranešimą paskelbė: Silvija Kuprionytė, UAB „INK agency“

Parašykite komentarą