Teisėsauga, kriminalai

Advokatai, prokurorai ir teisėjai kartu ieškos išeičių savo profesijos nepriklausomumo užtikrinimui ir profesiniam bendradarbiavimui

Pirmą kartą teisininkų bendruomenė – teisėjai, advokatai, prokurorai – diskutuos apie jų profesijų nepriklausomumą, bendrą Lietuvos teisinės sistemos problematiką bei ieškos galimų išeičių, sprendimų būdų, kas iš esmės padėtų išlaikyti stiprias šių teisininkų profesionalų bendruomenes, nepriklausomas teismų sistemos grandis bei apskritai pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema.

Šį penktadienį, gruodžio 2-ą dieną, 9:30 val. Lietuvos Respublikos Seime organizuojamas bendras Lietuvos teismų, prokuratūros bei advokatūros forumas tema „Nepriklausomumas, kaip teisingumo vykdymo būtinoji sąlyga“.

Tokia forumo idėja kilo, nes metai iš metų atskirai advokatams, ar prokurorams, ar teisėjams, kalbant, jog teisinėje ir demokratinėje valstybėje turi galioti valdžių padalijimo principas, teisinės valdžios nepriklausomumo stiprinimas, bet ne silpninimas, lieka neišgirsta.

„Valstybės valdžia padalijama į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę. Vienos iš šių valdžių, teisminės, pagrindinės grandys yra teismas, prokuratūra ir advokatūra. Jos savo veikloje vadovaujasi nepriklausomumo, teisingumo, skaidrumo, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principais. Nors tiek praktikoje, tiek ir moksle yra skiriama dėmesio valdžių padalijimo principui ir teisminės valdžios nepriklausomumui, tačiau vis dažniau išgirstame, jog tiek teisminei valdžiai, tiek prokurorams ar advokatams tenka iššūkių, išlaikant savo nepriklausomumą ar profesijų garantijas. Tad, džiugu, kad visos trys teisminės valdžios grandys vienijasi, siekiant išsigryninti labiausiai skaudamas vietas ir pabandys kartu ieškoti, ką įmanoma padaryti, jog situacija pakistų“, – sako Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas dr. Stasys Šedbaras.

Pasak Advokatų tarybos pirmininko Mindaugo Kukaičio, tai bus bene pirmas kartas, analogo neturintis forumas, kai  trijų profesijų atstovai – advokatai, prokurorai bei teisėjai susės diskutuoti atvirai apie valdžių padalijimo principą pačios teisminės sistemos viduje bei profesinio bendradarbiavimo ateities pokyčius tiek civiliniuose, tiek baudžiamuosiuose procesuose.

„Tokios diskusijos jau seniai reikėjo. Labai smagu, kad visų trijų profesijų atstovai vieningai sutaria, jog būtina kalbėtis ir diskutuoti šia aktualia tema. Labai tikiuosi, kad diskusijų metu atsakysime, kiekvienas sau ir visuomenei, politikams, kokios būtinos iš esmės prielaidos tinkamam teisminės valdžios veikimui bei leis išgryninti instrumentą, leidžiantį pasiekti bendrą Lietuvos valstybės valdžios institucijų sutarimą – siekti teisingumo sistemos nepriklausomumo užtikrinimo“, – sako Advokatų tarybos pirmininkas.

Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė pabrėžia, kad dar vienas itin svarbus aspektas yra trijų teisingumą vykdančių ir padedančių jį įgyvendinti grandžių tarpusavio profesinis bendravimas.

„Kiekviena šių teisinių profesijų – teisėjai, prokurorai, advokatai turi savo etikos kodeksus, tačiau nėra formalizuotų tarpusavio bendravimo etikos taisyklių. Norisi, kartu diskutuojant su advokatais ir prokurorais, išgryninti, kokiais bendraisiais principais turėtų būti grindžiami teisėjų, prokurorų ir advokatų tarpusavio santykiai. Radus bendrą sutarimą dėl nediskriminuojančio ir vienodo tarpusavio profesinio bendravimo, būtų palengvinami bendrai visi teisminiai procesai ir neabejotinai skaidrintų ir didintų pasitikėjimą sistema tiek tarpusavyje, tiek ir visuomenėje“, – teigia S. Rudėnaitė.

Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu, silpninant bent vieną iš teisminės valdžios grandžių, silpninama visa teisingumo sistema.

„Užtikrinant kiekvienos profesijos garantijas, orias darbo sąlygas, darbo užmokestį, susitariant dėl pagrindinių profesinio bendravimo ir/ar bendradarbiavimo principų, atitinkančių kiekvienos profesijos etikos kodeksus, kurių būtų vieningai laikomasi, laimėtų ne tik kiekvienas pilietis, bet ir valstybė. Turint stiprias visas tris valdžias, laimi demokratinė ir teisinė visuomenė“, – sako N. Grunskienė.

Konferencijoje dalyvaus skirtingų teisinių profesijų atstovai: teisėjai, prokurorai, advokatai, teisės srities mokslininkai. Diskusijos vyks apie galimas šių dienų grėsmes teisingumo sistemos užtikrinimui Lietuvoje, procesinę partnerystę, nagrinėjant baudžiamąsias ir civilines bylas bei būtinus valstybės institucijų veiksmus, siekiant racionalaus bendro teismų, teisėjų bei kitų teismų proceso dalyvių darbo.

 Forumą organizuoja Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos teismai, Generalinė prokuratūra, Lietuvos advokatūra ir Lietuvos teisininkų draugija; forumo partneriai: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla.

 Forumas bus tiesiogiai transliuojamas per televizijos programą „Seimas − tiesiogiai“ bei Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

 

Pranešimą paskelbė: Ieva Paliliūnienė, Lietuvos advokatūra

Parašykite komentarą