Įvairenybės

AB „Linas Agro Group” trijų 2022–2023 finansinių metų mėnesių pajamos viršijo 590 mln. Eur

AB „Linas Agro Group“ valdomų įmonių (Grupės) 2022–2023 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 590 mln. Eur ir buvo 34 proc. didesnės, lyginant su ankstesniais metais (440 mln. Eur).

Grupė pardavė virš 950 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 8 % mažiau nei ankstesniais metais per tą patį laikotarpį (1030 tūkst. tonų).

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) beveik siekė 46 mln. Eur ir buvo 92 proc. didesnis nei ankstesniais metais (24 mln. Eur). Grynasis pelnas išaugo 144 proc. ir viršijo 28 mln. Eur.

2021–2022

3 mėn.

2022–2023

3 mėn.

Palyg.

2022–2023 su 2021–2022, %

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur

37 595

56 059

49

EBITDA, tūkst. Eur

23 793

45 661

92

EBITDA (eliminuojant TFAS16 įtaką), tūkst. Eur

19 659

43 809

123

Veiklos pelnas, tūkst. Eur

14 577

38 176

162

Grynasis pelnas, tūkst. Eur

11 553

28 143

144

„Pirmojo finansinių metų ketvirčio rezultatai geresni nei tikėjomės, pagrinde dėl pelningos grūdų ir kitų augalinių bei pašarinių žaliavų prekybos veiklos, kuri, beje, vyko gana sudėtingomis sąlygomis dėl rinkos kainų svyravimo ir prastokos kokybės derliaus. Paukštininkystės veikla irgi šiek tiek atsigavo ir buvo mažiau nuostolinga nei ankstesniais ketvirčiais, nes dėl šilto oro sunaudojome mažiau dujų. Visgi artėjant žiemai su nerimu žvelgiame į augančias sąskaitas už dujas ir nesitikime, kad paukštininkystės veikla bus pelninga,“ – sakė AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Pasak jo, pirmąjį finansinių metų ketvirtį toliau vyko pokyčiai organizacinėje Grupės struktūroje.

„Užbaigėme pradėtą prekių ir paslaugų žemdirbiams perkėlimą iš AB „Kauno grūdai“ į AB „Linas Agro“ Lietuvoje, sujungdami žemdirbius aptarnaujančių elevatorių tinklus į vieną. Jungiame „Kauno grūdų“ ir „Linas Agro“ padalinius Latvijoje. Pardavėme Rusijoje veikiančias įmones ir sudarėme Baltarusijoje veikiančios įmonės pardavimo sutartį, kuri, lapkritį gavus Baltarusijos konkurencijos priežiūros organų leidimą, įgyvendinta jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Atskiriame žemės ūkio technikos nuomos veiklą į atskirą įmonę, nes šią veiklą laikome perspektyvia ir planuojame plėtoti visose trijose Baltijos šalyse,“– pagrindinius pokyčius struktūroje komentavo M. Šileika.

Grupė pardavė 0,6 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 4 % mažiau nei per ankstesnių metų ataskaitinį laikotarpį. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 202 tūkst. tonų, arba 3 % mažiau. Tačiau dėl išaugusių žaliavų kainų bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 34 % iki 366 mln. Eur, o veiklos pelnas didėjo daugiau kaip 8 kartus iki 25 mln. Eur.

„Grūdų ir pašarų rinkos kainos išliko aukštos, tačiau šiųmetiniu grūdų derliumi regione negalime pasidžiaugti: jautėsi ūkininkų nenoras skubėti pardavinėti naująjį derlių, dominavo žemesnė nei vidutinė grūdų kokybė,“ – sakė M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 45 % iki 134 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 30 % didesnis ir siekė 11 mln. Eur.

„Šiemet gerokai vėliau nei įprastai baigėsi derliaus nuėmimo sezonas ir vėlavo žieminių kultūrų sėja, o oro sąlygos po sėjos nebuvo palankios trąšų įterpimui, todėl sėklų pardavėme 12 %, o trąšų –22 % mažiau nei pernai. Be to, nemaža dalis ūkininkų dar pavasarį nusipirko trąšas rudeniui. Tačiau, mažindami naudojamų trąšų kiekį dėl aukštų jų kainų žemdirbiai priversti naudoti daugiau augalų priežiūros priemonių, kad neprarastų susilpnėjusių pasėlių, todėl augalų apsaugos priemonių ir mikroelementų pardavėme net 230 % daugiau. Bijodami infliacijos poveikio kainoms, ūkininkai netgi pradėjo pirkti produktus pavasariui,“ – komentavo rudeninę sėją M. Šileika.

Pasak M. Šileikos, aukštos grūdų bei pieno kainos, technikos trūkumas ir infliacija veikė kaip stipri paskata žemdirbiams pirkti žemės ūkio techniką, ir Grupė pasinaudojo atsivėrusia galimybe auginti pardavimus. Žemės ūkio technikos, atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai išaugo 69 % iki 27 mln. Eur, grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos didėjo 46 % iki 1,8 mln. Eur.

Grupės žemės ūkio bendrovių pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 38 % ir siekė 15,5 mln. Eur. Veiklos pelnas sudarė 1,8 mln. Eur, palyginus su 0,5 mln. Eur veiklos nuostoliu ankstesniais metais.

„Augalinės produkcijos užauginome 14 % daugiau, tačiau ataskaitinio laikotarpio pabaigai jos pardavę buvome 6 % mažiau nei pernai. Dėl palankių pieno supirkimo kainų 3 % padidinome melžiamų karvių skaičių, o geri pieno gamybos rodikliai išaugino parduoto pieno kiekį 15 %. Dabartinės grūdų ir pieno supirkimo kainos leidžia žemės ūkio bendrovėms dirbti pelningai,“ – sakė M. Šileika.

Maisto produktų segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 34 % iki 106 mln. Eur. Veiklos pelnas buvo 3 mln. Eur – toks pat kaip pernai.

„Paukštininkystei vis dar nelengva atsitiesti, nes gamtinių dujų bei pašarinių žaliavų kainos aukštos. Net ir 5 % sumažinę gamybą nepasiekėme, kad ji taptų pelninga, nors paukštininkystės verslo pajamos ir paaugo 77 %.

Miltų produktų kategorijoje pardavimai auga: miltų ir jų mišinių, greitai paruošiamų produktų, džiūvėsėlių bei paniruočių pardavimo pajamos augo 59 %. Ypač gerai sekasi greitai paruošiamų produktų verslui – kiek pagaminame, tiek parduodame, ir dar jaučiame trūkumą rinkoje. Tik gamybos masto didinimas leis kažkiek absorbuoti žaliavų ir energijos kainų šuolius, todėl investicijos plėtrai suplanuotos, vyksta projektavimo procesai“, – situaciją maisto produktų segmente komentavo M. Šileika.

Kitos Grupės veiklos apima kenkėjų kontrolės ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, veterinarinės farmacijos paslaugų teikimą ir didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinariniais preparatais. Šių veiklų bendros pajamos susitraukė 41 % iki 5 mln. Eur, veikla generavo 0,3 mln. Eur nuostolį.

„Siekiame padaryti segmentą pelningu ir šiuo metu peržiūrime visas segmento veiklas – prekybą veterinariniais preparatais, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir kenkėjų kontrolę užtikrinančių bei higienos priemonių prekybą. Planuojame didinti „premium“ kokybės naminių gyvūnų ėdalo gamybą, kuri yra pelningesnė“, – sakė M. Šileika.

AB „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.

Pranešimą paskelbė: Ieva Šimkūnaitė-Jansonienė, KPMS ir partneriai

Parašykite komentarą