Įvairenybės

AB „Lietuvos energijos gamyba“ grąžins papildomai gautas VIAP lėšas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi AB „Lietuvos energijos gamyba“ atlikto planinio patikrinimo rezultatus, konstatavo, kad bendrovė 2018 m. turi grąžinti 4,45 mln. Eur į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą.

Ši suma susidarė AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2010–2015 m. remtinai elektros energijai gaminti patyrus mažiau sąnaudų, nei buvo išmokėta iš VIAP biudžeto: buvo prognozuota, kad šios veiklos sąnaudoms padengti iš VIAP biudžeto reikės 892,01 mln. Eur, tačiau, remiantis bendrovės audituotomis reguliuojamos veiklos sąnaudų ataskaitomis, faktinės išlaidos remiamai elektros energijai gaminti buvo 4,45 mln. Eur mažesnės, t. y. 887,56 mln. Eur.

Už VIAP lėšų paskirstymą ir administravimą atsakinga UAB „Baltpool“.

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą