Įvairenybės

AB „Klaipėdos energija“ investuoja į efektyvesnę šilumos gamybą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Klaipėdos energija“ investicijas, kurių bendra vertė – 1,78 mln. Eur. Dalį šių projektų planuojama finansuoti pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

AB „Klaipėdos energija“ iki šių metų pabaigos planuoja įrengti absorbcinį siurblį Klaipėdos rajoninėje katilinėje, kuris suteiks galimybę atgauti šilumą iš biokuro katilo degimo produktų po dūmų kondensacinio ekonomaizerio – atgautą šilumos energiją planuojama panaudoti vandens šildymui.

Bendrovė numato ORC (Organinio Renkino ciklo) įrenginiu pradėti gaminti elektros energiją saviems poreikiams – iki 2021 m. pabaigos Klaipėdos rajoninėje katilinėje planuojama įrengti ORC įrenginį, atitinkantį katilinės bazinį elektros energijos poreikį.

VERT taip pat suderino ankstesniais metais AB „Klaipėdos energija“ atliktas investicijas. Siekiant užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, bendrovė paklojo šilumos trasas ir įrengė įvadus Klaipėdos mieste, pakeičiant automatinės dujines katilines, taip pat buvo atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija (bekanaliu būdu paklotas 76,85 m ilgio vamzdynas), kad vartotojų pastatai būtų prijungti prie CŠT tinklo.

Preliminariais skaičiavimais, įgyvendinus numatytus investicijų projektus, AB „Klaipėdos energija“ vartotojams tiekiamos šilumos kaina vidutiniškai mažės 0,009 ct/kWh.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą