Laisvalaikis

8-asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas kovo 14 d.

Š. m. kovo mėn. 14 d. (ketvirtadienį) Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius) įvyks 8-asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas. Aukcionui pateiktus kūrinius bus galima apžiūrėti aukciono kolekcijos parodoje kovo 12–14 d. (galerijoje ,,Židinys”), taip pat juos galima pamatyti ir ARS VIA aukciono tinklalapyje: https://arsvia.lt/aukciono-katalogas/

             8-ajame ARS VIA aukcione bus pristatoma net 219 meno ir kolekcinių vertybių pozicijų (lotų). Visi aukciono kolekcijos kūriniai pagal temas suskirstyti į 8 skyrius: „Lietuvos dailė“, „Vilniaus dailės akademija“, „Pranciškus Smuglevičius“, „Istorinė grafika, dokumentai ir rankraščiai“, „XIX amžiaus atgarsiai“, „Senosios knygos“, „Lietuvos fotografija“ ir „Įvairenybės“

ARS VIA aukciono skyriuje „Lietuvos dailė“ – tokių dailininkų, kaip Neemija Arbit Blatas, Vytautas Kasiulis, Kazys Šimonis, Adomas Galdikas ir kt. puikiai žinomų kūrėjų darbai. Šiame skyriuje pristatomas– ir spalvingas, energija spinduliuojantis Bronės Mingilaitės – Uogintienės kūrinys „Mano draugai iš Palangos gatvės“ (1977 m.),  taip pat veržliu potėpiu pasižymintis Vidos Krištolaitytės darbas „Lelijos Didįjį penktadienį“ (2001m.). Išskirtinis skyriaus lotas bei viso aukciono puošmena — vieno ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, Jono Rimšos tapybos darbas „Kalnų upelis“ (drb., al., 1934 – 1951 m.). Pasak menotyrininkės dr. Nijolės Tumėnienės, šiame paveiksle nuostabiai perteiktas gaivus kalnų oras, vaiski atmosfera, skaisti erdvė, pavasario dangus su lengvais plaukiančiais debesėliais ir atbundančios gamtos žaluma. Kūrinys darnaus kolorito, nutapytas meistriškai panaudojus kontrastą. Itin įspūdingai suskamba ryškių spalvų artimo upelio vaizdas švelnių tonų kalnų tolumos fone. Anot menotyrininkės,tai padėjo supoetinti reginį, suteikti jam nepaprastai emocionalią atgimstančios gamtos nuotaiką. Todėl šis kūrinys priskirtinas prie geriausių Jono Rimšos peizažų.

Aukciono skyriuje „XIX a. atgarsiai“ pateikiamos su XIX a. dvarų kultūra susiję kolekcinės vertybės: graviūros, tapybos darbai, skulptūros, sidabro dirbiniai ir kt. Ypatingas šio skyriaus lotas – Vilniuje gimusio dailininko Leopoldo (Levo) Bernšteino – Sinajevo (Leopold Bernstein-Sinaeff, 1867 – 1944) XIX a. pab. sukurtas, įgilintas bronzos bareljefas „Moters portretas“. „Apie jo [L. Bernšteino – Sinajevo] kūrybos pobūdį galime spręsti iš negausių dailininko biografijos duomenų ir vos keleto išlikusių kūrinių. Būdamas vos keturiolikos išvyko į Paryžių, bet prieš tai porą metų dailės pradmenų galėjo pasimokyti Vilniaus piešimo mokykloje. Paryžiuje skulptūros mokėsi pas garsų to meto monumentų ir dekoratyvinės skulptūros kūrėją Aimé-Julesʼį Dalou. talkino ir skulptoriui Augusteʼui Rodinui jo dirbtuvėje. Į Lietuvą nebegrįžo, Paryžiuje įkūrė nuosavą skulptūros studiją, turėjo mokinių.

Kūrė bronzinius ir marmurinius žymių asmenų biustus, žanrines ir simbolistines skulptūras, paminklus. Jau nuo 1890 m. eksponavo kūrinius Paryžiaus salonuose, 1900 m. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje apdovanotas aukso medaliu, 1901 m. pelnė Garbės legiono ordiną. […] Paryžiuje visą dešimtmetį kūrė simbolistinę skulptūrą „Jaunystė ir senatvė“, ją vokiečių okupantai sunaikino, o dailininką 1944 m. išsiuntė į Dransy koncentracijos stovyklą ir netrukus perkėlė į Aušvicą, kur Bernsteinas-Sinaeffas neilgai trukus neteko gyvybės. Pavienių skulptoriaus kūrinių yra vos keliuose muziejuose, įskaitant Rusų muziejų Sankt Peterburge. […] Įgaubtoje sferoje įgilintas bronzinis bareljefas, vaizduojantis nežinomą vidutinio amžiaus moterį, yra vienintelis Bernsteino-Sinaeffo kūrinys Lietuvoje.” (Dr. Jolanta Širkaitė).

Šiame skyriuje pristatomas ir nerimastinga, paveikia nuotaika išsiskiriantis tapytojo, piešėjo ir pedagogo Jalmaro Hansono (Hjalmar Hansson, Ялмap Гансон, 1864 – po 1932) kūrinys „Audringa Jūra“ (drb., al., XIX a. pab. – XX a. pr.). Šio dailininko kūrybai būdingi peizažai, pasižymintys romantinėmis nuotaikomis, kuriuos noriai pirko XX a. pr. Vilniaus publika. („Lietuvos dailininkų žodynas II (1795 – 1918)”, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012; p. 154). Jalmaro Hansono darbai yra reti antikvarinėje meno rinkoje, Lietuvos muziejuose yra tik 2–3 jo kūriniai.

Šį kartą aukcione visas skyrius dedikuojamas vieno garsiausių lietuvių dailininkų, Pranciškaus Smuglevičiaus(1745–1807).darbams.

Išskirtinis šio skyriaus, o kartu ir viso aukciono lotas – didele retenybe laikomas vario graviūrų albumas pagal Pranciškaus Smuglevičiaus ir Vincenzo Brenna piešinius „Tito termų liekanos ir jų vidaus tapyba“ 1776 m. (Originalus laikmečio įrišimas, jame yra 61 numeruotas popieriaus lakštas su vario raižiniais).

Gavęs Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio protekciją ir remiamas LDK iždo, P. Smuglevičius nuo 1765 m. mokėsi Šv. Luko akademijoje Romoje. 1784 m. iš Romos išvyko į Varšuvą, o 1795 m. persikėlė gyventi ir dirbti į Vilnių.

Smuglevičiaus studijų Romoje metu vietinis antikvaras ir paveikslų pirklys Lodovico Mirri 1774 m. ėmėsi iniciatyvos už savo lėšas atkasti vadinamąsias Tito termas. Dabar jau yra aišku, kad tai nebuvo Tito termos, o Nerono Aukso rūmų (Domus Aurea) griuvėsiai. Per keturiolika mėnesių buvo atkasta 16 užgriuvusių kambarių. Rasta įdomi ir turtinga sienų tapyba su gausia ornamentika. Atrastiesiems sienų paveikslams ir ornamentams perpiešti Mirri pasamdė P. Smuglevičių ir architektą Vincenzo Brenna (1745–1830). Smuglevičius nupiešė 34 piešinius, kartu su Brenna – 20, o pats Brena nupiešė 5 piešinius bei visus pastato eskizus su išmatavimais. Šiuos piešinius Romos graveris Marco Carloni (1742–1786) išraižė vario plokštėse, jie buvo atspausti, o vėliau visi raižiniai įrišti į albumą „Vestigia delle Terme di Tito e loro interne pitture“, išleistą 1766 m. Jo frontispise yra Smuglevičiaus piešinys su atkastų griuvėsių bendru vaizdu, o pabaigoje pridėtas žinomas grafikos lakštas „Aldobrandinio vestuvės“, išpopuliarintas ankstesnių leidimų. Vos tik pasirodžiusį albumą išpirko italų ir kitų šalių kolekcininkai bei meno mylėtojai.

Aukciono rubrikose „Lietuvos fotografija“, „Istorinė grafika, dokumentai ir rankraščiai“ taip pat lauks daug ypatingų kolekcinių vertybių – tai fotografo Juozapo Čechavičiaus  (Józef Czechowicz, 1818–1888) darbai, rašytojo ir filosofo Viliaus Storostos-Vydūno laiškas, Karolio Vairo parengtas rankraštis „Aleksandras Burba ir Jonas Šliūpas“ bei kt.

Skyriuje „Vilniaus dailės akademija“ tradiciškai pristatoma įdomi ir netikėta Vilniaus dailės akademijos I–IV kursų studentų kūryba. Tuo tarpu „Įvairenybių“ rubrikoje, kaip ir anksčiau, pateikiami rafinuoti sidabro, porceliano ir kt. dirbiniai

Dalyvavimo aukcione taisykles bei registracijos anketą galima rasti ARS VIA aukciono tinklalapyje: http://arsvia.lt. Aukciono kūrinių kolekcija internete: https://arsvia.lt/aukciono-katalogas/

Popierinę katalogo versiją įsigyti galima ARS VIA aukciono galerijoje (Ligoninės g. 2, Vilnius).

 

ARS VIA aukcionas vyks 2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)

Aukciono kolekcijos paroda:

kovo 12 – 13 d. 12.00–18.00 val.

kovo 14 d. 12.00–14.00 val.

Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje

,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)

Papildoma informacija: ARS VIA aukcionas: +37064378688| info@arsvia.lt

Pranešimą paskelbė: Algirdas Petraitis, Dailės galerija „Klasika”, UAB

Parašykite komentarą