Verslas

5-metį švenčiančio VU fondo mecenatai: stiprus universitetas – stipri Lietuva

Lygiai prieš penkerius metus balandžio 6 d. remiantis pasiteisinusia užsienio universitetų praktika Lietuvoje buvo įsteigtas pirmasis universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas (angl. endowment fund). Vilniaus universiteto fondas kuria precedentą ir nebijo išsikelto tikslo – užtikrinti lyderiaujančios Lietuvos mokslo įstaigos tarptautinį konkurencingumą.

„Džiaugiuosi Lietuvoje prasidėjusia vieša diskusija mecenatystės skatinimo klausimais. VU fondas neegzistuotų, jei ne mūsų ištikimiausių mecenatų ir rėmėjų bendruomenė. Fondo neliečiamajam kapitalui ir tikslinės paramos projektams paramą yra skyrusios per 40 įmonių, virš 1 tūkst. fizinių asmenų. Mūsų rėmėjai mato pažangaus universiteto svarbą Lietuvos raidai. Esame itin ambicingo ir ilgalaikio projekto pradžioje“, – sako prieš nepilnus 3 metus prie VU fondo direktoriaus vairo stojęs Justinas Noreika.

Vilniaus universiteto fondą 2016 metais įsteigė VU alumnai, prie rėmėjų bendruomenės jau jungiasi ir kituose universitetuose išsilavinimą įgiję Lietuvos mecenatai. Kas paskatino imtis filantropystės, kodėl mecenatai paramą kreipia į mokslą ir švietimą? 5-erių metų gimtadienio proga, mintimis dalijasi VU fondo dalininkai, Vilniaus universiteto ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatai, VU rektorius.

Arvydas Andrijauskas – naujausias VU fondo dalininkas, „Alma littera“ valdančios bendrovės „AL holdingas“ pagrindinis akcininkas bei VU Fizikos fakulteto alumnas džiaugiasi, jog Vilniaus universitetas suteikė galimybę įgyti išsilavinimą, išmokė mąstyti, ieškoti, kurti, abejoti, atrasti.

„Manau kad Vilniaus universiteto fondas padės jauniems žmonėms įgyvendinti jų siekius, suteiks galimybes susiformuoti teisingoms vertybėms, paskatins kūrybines ambicijas. Mums reikia drąsių svajonių ir sunkiu darbu paremto jų įgyvendinimo. Prisijungdamas prie VU neliečiamojo kapitalo fondo, noriu nuoširdžiai atsidėkoti universitetui, kaip mano paties ir daugelio leidyklos darbuotojų Alma Mater, kuri ne vienam nubrėžė pamatines pažinimo ir karjeros perspektyvas visam gyvenimui“, – sako A. Andrijauskas.

Apie artimą ryšį su Vilniaus universitetu kalba ir VU fondo dalininkas, Vilniaus universiteto ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatas Nerijus Numa. „Man yra artimas posakis, jog parama pirmiausia prasideda nuo namų. Vilniaus universitetas man, kaip ir daugeliui, yra antrieji namai, kuriais norisi pasirūpinti. Kviečiu visus su universitetu susijusius ar jam prijaučiančius prisidėti prie šių savo namų stiprinimo“, – sako investuotojas, pagrindinis „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcininkas, VU Medicinos fakulteto alumnas N. Numa.

AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkas ir pagrindinis akcininkas, Vilniaus universiteto ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatas Darius Zubas sako, kad kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau pajunta poreikį dalintis, ir tuomet ieško, su kuo verta būtų pasidalinti žiniomis ar lėšomis. D. Zubui labai svarbu, kad būtų kuriama ilgalaikė vertė, todėl VU fondą jis sakosi išsirinkęs dėl ilgalaikės jo gyvavimo perspektyvos, mat pagrindinis kapitalas neliečiamas, o dalijamas tik uždirbtas kapitalas.
„Pirmieji keleri fondo gyvavimo metai rodo jo gyvybingumą, tad tikiu, kad ir ateityje fondas augs, pritraukdamas naujus dalininkus bei gaudamas gerą investicijų grąžą. Jei matysime realią universitetui ir bendruomenei sukuriamą naudą, ateis diena, kai fondo stipendijas gavę vakarykščiai studentai patys norės tapti jo dalininkais“, – sako D. Zubas.

VU fondo mecenatai mato paralelę tarp mūsų valstybės raidos ir stipraus universiteto puoselėjimo. Vilniaus universiteto ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatės įmonių grupės „Eksma“ atstovas, VU Fizikos fakulteto alumnas Rimantas Kraujalis pabrėžia mokslo svarbą susiduriant su iššūkiais. „Lietuvos sėkminga ateitis – Vilniaus universiteto gebėjime reaguoti į iššūkius ir netgi juos atspėti. Taigi, turim visokiais būdais ir išgalėmis remti Universiteto misiją“, – įsitikinęs buvęs VU Tarybos pirmininkas R. Kraujalis.

Panašiomis mintimis gyvena ir mecenatai Tvarijonavičiai. „Mūsų šeimos motto: kiekviena siena yra vartai (R.W.Emersonas)“, – sako medicinos ir biochemijos mokslų daktaras, „Roquette Amilina“ valdybos pirmininkas, Vilniaus miesto savivaldybės mecenatas, VU fondo dalininkas Danas Tvarijonavičius ir šeimos verslui vadovaujanti žmona Lina Tvarijonavičienė.

„Esame įsitikinę, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo to, kiek ir kaip greitai pavyks sukurti mokslo žiniomis pagrįstą ekonomiką ir visuomenę. Vilniaus universitetas – visos Lietuvos aukštoji mokykla, krašto žinių ir minties šventovė. Paramą universiteto veiklai suvokiam kaip savo pilietinę pareigą ir džiaugiamės turėdami galimybių prisidėti. Geriausios aukštojo mokslo įstaigos turi tokius fondus. Jų tikslai – tiek mokslo, tiek studentų rengimo skatinimas ir finansavimas – teisingi. VU fondas – net ne labdara, o parama gerai verslo idėjai, parama sričiai, kuriai valstybė galėtų daugiau skirti ir pati galėtų daugiau iš to uždirbti“, – pasakoja Tvarijonavičiai.

Mokslo ir gamybos komplekso „Light Conversion“ atstovas, Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas akademikas prof. Algis Petras Piskarskas pabrėžia skirtingų profesionalų vienybę dėl bendro tikslo. „Man labiausiai imponuoja tai, kad į fondo komandą susitelkė Vilniaus universiteto patriotai, tarp jų verslininkai ir mokslininkai, finansininkai ir teisininkai, pasiryžę išauginti Vilniaus universiteto tarptautiškumą. Fondo dinamiškumą padidintų ir kartu daugiau tvarumo VU finansams suteiktų tikslinių projektų pritraukimas ir įveiklinimas“, – sako prof. A. P. Piskarskas.

Bendrovės „Žabolis ir partneriai“ vadovaujantis partneris, VU Fizikos fakulteto alumnas Alvydas Žabolis įsitikinęs, jog pandemija pasaulyje padarė vieną ypatingą pokytį. „Visuomenės pasitikėjimas verslu išaugo, vyriausybėmis ir žiniasklaida – krito. Verslas greičiausiai prisitaikė prie krizės, gebėjimas išbandymus paversti klestėjimu (angl. antifragility) suveikė. Per fondą siekiame Vilniaus universitete įdiegti geriausias verslo praktikas, o tai įmanoma tik per betarpišką verslo lyderių įsiliejimą į Vilniaus universiteto bendruomenę“, – komentuoja VU fondo dalininkas A. Žabolis.

2019 metais investuoti pradėjęs VU fondas, valdantis 2,5 mln. eurų vertės investicinį portfelį, jau uždirbo virš 170 tūkst. Eur investicijų grąžos, šios lėšos palaipsniui skiriamos talentų pritraukimui į Vilniaus universitetą. VU fondas taip pat surinko virš 350 tūkst. Eur paramos tiksliniams VU bendruomenės projektams: infrastruktūros atnaujinimui, paveldo išsaugojimui, mokslo renginiams, stipendijoms, sveikatos krizės iššūkiams atremti.

VU fondo viziją ir misiją aktyviai palaiko VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas. „Pozityviai vertinu fondo idėją ir jos įgyvendinimą. Tai ne tik naujas instrumentas ieškant universiteto finansinio tvarumo, bet ir galimybė suburti žmones, kurie neabejingi aukštojo mokslo ateičiai, stiprinti VU partnerystes ir akademinės bei verslo bendruomenių ryšius“, – įsitikinę prof. R. Petrauskas.

5-erių metų sukaktis – simbolinė. Analogiški universitetiniai fondai pasaulyje skaičiuoja dešimtis ar net šimtus metų bei valdo milijardinius kapitalus. VU fondas neslepia ambicijų lygiuotis į geriausius. Planuose – finansuoti talentingiausių studentų studijas, steigti stipendijas, pritraukti geriausius dėstytojus bei tyrėjus, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus bei globalius poreikius atitinkančias studijų programas, skirti lėšų gabiausių studentų ir mokslininkų stažuotėms, skatinti kitus didelę pridėtinę vertę Vilniaus universitetui kuriančius projektus.

Pranešimą paskelbė: Rima Juciutė, Vilniaus universitetas

Parašykite komentarą