Kelionės

4 PAGRINDINĖS JŪSŲ TEISĖS ATŠAUKUS AR ATIDĖJUS SKRYDĮ

Dažnas mūsų vasaros atostogų metu keliauja lėktuvu. Nors ir ne dažnai, bet pasitaiko, kad atšauktas ar atidėtas skrydis apkartina kelionės pradžią. Tad ką daryti, jei Jūsų atostogos prasidėjo būtent taip?

Svarbu prisiminti, kad patekus į tokią situaciją, Jūs, kaip vartotojas, turite keturias teises, su tam tikromis išlygomis. Tai teisė į informaciją, teisė atgauti už bilietus sumokėtus pinigus arba vykti kitu maršrutu, teisė į pagalbą bei teisė į kompensaciją. Keleivio teisės priklauso nuo skrydžio atidėjimo trukmės. Aviakompanijos prievolės keleivio naudai atsiranda tik tada, kai pagrįstai tikimasi, kad skrydis vėluos ne mažiau kaip dvi valandas.

Jeigu Jūsų skrydis atšaukiamas ar atidedamas mažiausiai dviem valandoms, skrydį vykdantis oro vežėjas turi užtikrinti, kad registracijos vietoje Jums būtų suteikiama gerai matoma ir lengvai įskaitoma informacija, kurioje išdėstytos Jūsų teisės dėl kompensacijos ir pagalbos.

Kai aviakompanija pagrįstai tikisi, kad tvarkaraštyje numatytas skrydžio išvykimo laikas bus atidėtas: a) dviem ar daugiau valandoms – 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju; b) trims ar daugiau valandoms – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju; c) keturioms ar daugiau valandoms – visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju, aviakompanija privalo pasiūlyti: maistą ir gaiviuosius gėrimus, apgyvendinimą viešbutyje (jeigu būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų), transportą iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kt.) ir atgal, galimybę du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti elektroninius laiškus.

Kai skrydis atidedamas ne mažiau kaip penkioms valandoms, Jūs galite atsisakyti šio skrydžio ir per septynias dienas atgauti visus už bilietą sumokėtus pinigus bei už neįvykusios kelionės dalį sumokėtus pinigus. Jei esate tarpiniame kelionės taške ir dėl skrydžio atidėjimo pagal numatytą kelionės planą skrydis Jums nebeteko prasmės, Jūs turite teisę reikalauti grąžinti už jau įvykusią kelionės dalį sumokėtus pinigus ir gauti kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą.

2009 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad keleiviai, kurie dėl atidėto skrydžio galutinę paskirties vietą pasiekia trimis ar daugiau valandų vėliau, nei iš pradžių oro vežėjo numatytas atvykimo laikas, gali remtis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 261/2004  7 straipsnyje numatyta teise į kompensaciją:

  • 250 eurų visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
  • 400 eurų visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir kitų 1500–3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
  • 600 eurų visų skrydžių, kuriems netaikomas pirmas arba antras punktas, atveju.

Pagalba ir kompensacijos

Atšaukus ar atidėjus skrydį keliautojai turi teisę gauti pagalbą, tai yra gauti maitinimą, galimybę nemokamai paskambinti ar nakvynę viešbutyje, taip pat gauti kompensaciją nuo 250 iki 600 eurų. Žinoma, ne visuomet atšaukus skrydį galima tikėtis gauti kompensaciją. Kompensacija nepriklauso, jeigu skrydis buvo atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių (pvz., nepalankios oro sąlygos, pavojus saugumui, oro eismo valdymo sprendimai ir pan.) ir jei aviakompanija gali tai įrodyti. Kompensacija taip pat nepriklauso: jeigu buvo pranešta apie atšaukimą mažiausiai prieš dvi savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; apie atšaukimą pranešta ne daugiau kaip prieš dvi savaites ir ne mažiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitu maršrutu panašiomis valandomis; jeigu apie atšaukimą pranešta mažiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip viena valandą anksčiau ir atvykti mažiau kaip dviem valandomis vėliau.

Visais skrydžio sutrikimo atvejais keleivis, gindamas savo, kaip keleivio, teises, pirmiausia turi raštu kreiptis į skrydį vykdžiusį oro vežėją ir sulaukti jo atsakymo. Oro vežėjas turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pretenzijos gavimo, raštu atsakyti keleiviui.
Jeigu oro vežėjas į pateiktą pretenziją neatsako per 4-6 savaites arba, keleivio nuomone, nepagrįstai atsisako tenkinti jo reikalavimus, keleivis gali kreiptis nemokamos pagalbos ar patarimų į Europos vartotojų centrą Lietuvoje (jeigu oro vežėjas registruotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje, Islandijoje ar Norvegijoje) arba į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri nagrinės tarp vartotojo ir aviakompanijos kilusį ginčą ne teismo tvarka (jeigu oro vežėjas registruotas Lietuvoje). 

Europos vartotojų centras Lietuvoje veikia nuo 2005 m. Jis priklauso Europos vartotojų centrų bendradarbiavimo tinklui (ECC-Net), kuris jungia centrus, įsikūrusius 28 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Islandijoje. Centro paslaugos vartotojams – nemokamos.

Pranešimą paskelbė: Rasa Tiaškevičienė, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Parašykite komentarą