Verslas

2,2 tūkst. paramos gavėjų turi lygiai du mėnesius pateikti paramos atskaitas už 2020 m.

2019 m. sėkmingai ataskaitas pateikė daugiau nei 10,7 tūkst. paramos gavėjų.

2021 m. birželio 8 d., Vilnius. Valstybinės mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad 2,2 tūkst. paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų nepateikė Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitų (FR0478) už 2020 m. Paramos gavėjams išsiuntėme priminimus, jog siekdami pratęsti paramos gavėjo statusą, ataskaitas pateikti jie turi dar du mėnesius laiko.

 „Iki gegužės 17 d. šią pareigą laiku atliko 6,5 tūkst. paramos gavėjų ir meno kūrėjų. Atkreipiame dėmesį, kad teisingas paramos panaudojimas[1] bei laiku pateiktos paramos ataskaitos užtikrina ne tik paramos gavėjo ar meno kūrėjo statusą[2], tačiau taip pat ir gyventojų skirtos GPM dalies pervedimą.“, – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė, pridurdama, jog praėjusiais metais paramos gavėjams, meno kūrėjams, profesinėms sąjungoms buvo pervesta daugiau nei 19 mln. eurų gyventojų skirtos GPM paramos.

Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitose (FR0478) paramos gavėjai turi nurodyti iš ko gauta ir kokio dydžio parama bei kaip ją panaudojo. Atlikti šią pareigą reikia ir tuo atveju, jei parama per mokestinį laikotarpį nebuvo gauta ar suteikta, tačiau paramos gavėjas panaudojo ankstesnių metų likutį.

Tais atvejais, kai paramos gavėjas per 2 mėnesius po priminimo gavimo nepateikia ataskaitos, VMI informuoja Registrų centrą ir/ar Kultūros ministeriją dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo.

Konsultacijas mokesčių klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882, nuotolinės paslaugos teikiamos numeriu 8 5 2191 777. Taip pat, aktuali informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama www.vmi.lt.

[1] Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 3 str. 3 punktą

[2] Jei per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų  dydžio paramą. Didesnę nei 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis. 2019 01 01 MMA – 555 Eur, 12 MMA – 6660 Eur. 2020 01 01 MMA – 607 Eur, 12 MMA – 7248 Eur. 2021 01 01 MMA – 642 Eur, 12 MMA – 7704 Eur.

Pranešimą paskelbė: Laimonas Rimkus, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Parašykite komentarą