• Verslas

    UAB „RUBINETA“ KARTU SU PARTNERIU UAB „MERLANA“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO ES REMIAMĄ PROJEKTĄ

    UAB „Rubineta“ ir UAB „Merlana“ yra santechnikos įrangos gamintojos ir tiekėjos. Įmonės siekdamos išlaikyti pardavimų apimtis, didinti eksportą į esamas rinkas, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2010 m. sausio mėn. įgyvendino projektą „UAB „Rubineta” ir UAB „Merlana“ plėtra užsienio rinkose“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-01-343), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą Europos šalyse. Projekto metu buvo dalyvauta net 11 tarptautinių parodų, kuriose užmegzta įmonių tolimesnei plėtrai užsienio šalyse naudingų kontaktų, sertifikuoti UAB „Rubineta“ gaminami produktai, sukurta moderni internetinė svetainė, skirta tarptautiniam įvaizdžiui gerinti. Įmonės šių tikslų įgyvendinimui gavo 426.974,00 litų…