• Verslas

    Asociacija „Idėjų lagaminas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą jos narių darbuotojų apmokymui

    Kultūrinių ir kūrybinių sprendimų Asociacija „Idėjų lagaminas“ jungia privačias kūrybinių industrijų verslo įmonės. 2013 m. lapkričio mėn. Asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Privatus verslas kūrybinių industrijų sferoje“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-274 pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, kurios uždavinys – gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių. Lietuvoje kultūrinių ir kūrybinių sprendimų veiklos srities įmonės susiduria su problemomis, kai siekia padidinti įmonių konkurencingumą bei aktyvumą, vykyti spartesnę plėtrą bei naujų technologijų perėmimą ir darbuotojų (ypač iki 29 m. ir nuo 45 m.) prisitaikymą prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Tai patvirtino ir atliktas asociacijos narių darbuotojų tikslinės grupės…

  • Verslas

    Asociacija „Green Academy“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą jos narių darbuotojų apmokymui

    Asociacija „Green Academy“ jungia autoservisus, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ir komunalines įmones. 2014 m. sausio mėn. Asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Autoservisų, ENTP ir komunalinių įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo, žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie įmonės reikmių ir rinkos pokyčių mokymai“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-267 pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, kurios uždavinys – gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių. Nedidelių autoservisų, demontavimo įmonių ir komunalininkų įvaizdis Lietuvoje yra prastas – nešvara, netvarka, pasenę darbo metodai, prasta paslaugų ir aptarnavimo kokybė. Savo ruožtu įmonės kenčia dėl teisinio reglamentavimo blogo išmanymo, patikrinimų ir baudų, kurios atima plėtrai…