Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 10 d.

Tikslas – patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše, bei atsižvelgti į dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojamą kuro kainų ženklų augimą.

Siūlomi pakeitimai:

  • Numatyta, kad negalima paskirstyti kitų finansinių-investicinių veiklos sąnaudų, išskyrus iš anksto su VERT raštu suderintų kuro kainų svyravimo rizikos draudimo („hedging“) sąnaudas.
  • Papildyta nuostata, nurodančia, jeigu ūkio subjektas vykdo kelias reguliuojamas veiklas, sąnaudos turėtų būti pirmiausiai paskirstytos tarp reguliuojamų veiklų taikant vienodus paskirstymo kriterijus visose reguliuojamose veiklose, o vėliau paslaugoms (produktams), sudarančioms verslo vienetus – pagal individualius atitinkamos reguliuojamosios veiklos paskirstymo kriterijus.
  • Patikslintas papunktis, kuriame nurodoma, kad dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų vykdantis ūkio subjektas sistemos apraše nurodo ir pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymo tarp reguliuojamų veiklų kriterijų sąrašą.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą