Įvairenybės

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama papildyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, užtikrinti jo atitiktį tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje reglamentuojantiems teisės aktams ir įvertinti ūkio subjektų galimybę vykdyti veiklą ir teikti paslaugas esant pritaikytoms sankcijoms, tokiu būdu užtikrinant vartotojų teisių apsaugą, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki gegužės 13 dienos.

Esminiai pakeitimai:

– Aprašas papildomas nuostatomis dėl finansinio pajėgumo vertinimo ūkio subjektams, kuriems yra pritaikytos finansinės sankcijos, bei numatomas sąrašas dokumentų, kuriuos turi pateikti toks ūkio subjektas.

– koreguojami Aprašo 2 ir 3 priedai, pašalinant perteklines eilutes, kurios nėra traukiamos apskaičiuojant finansinės būklės rodiklius, bei patikslintas pirkėjų įsiskolinimo ir skolų tiekėjams formulių dedamųjų apskaičiavimas.

  ⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą