Įvairenybės

VERT pakeitė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) šiandien pritarė nutarimo „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui, kuriuo siekiama papildyti aprašą taip, kad jis atitiktų tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus ir įvertintų ūkio subjektų galimybę vykdyti veiklą ir teikti paslaugas esant pritaikytoms sankcijoms, tokiu būdu užtikrinant vartotojų teisių apsaugą.

Pritarta šiems pakeitimams:

  • Įtrauktas finansinio pajėgumo vertinimas ūkio subjektams, kuriems yra pritaikytos finansinės sankcijos, bei numatyta, kokia informacija VERT remsis, vertindama finansinį pajėgumą.
  • Pašalintos perteklinės eilutės, apimančios ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas, kurios nėra traukiamos apskaičiuojant finansinės būklės rodiklius.
  • Patikslintas pirkėjų įsiskolinimo ir skolų tiekėjams formulių dedamųjų skaičiavimas. Taip pat pakoreguotas visų įsipareigojimų apskaičiavimas, eliminuojant dotacijas.

 Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-24 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą