Politika ir teisė

Sėkmingai įgyvendintas beveik dvejus metus trukęs Dvynių projektas Jordanijoje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai rinkosi Jordanijoje, kur įvyko Europos Sąjungos (ES) finansuojamo Dvynių projekto baigiamasis renginys. Lietuvos ir Austrijos ekspertų įgyvendinamu projektu siekta didinti skaidrumą, tobulinti korupcijos prevencijos priemones, korupcijos rizikų ir interesų konfliktų valdymą Jordanijos nacionalinėse institucijose. Sėkmingai įgyvendinto projekto metu buvo suorganizuotos 47 misijos, 6 mokomieji vizitai, o ekspertų surengtuose mokymuose apmokyta daugiau nei 200 specialistų.

„Džiaugiuosi, kad projekto metu Lietuvos ir Austrijos ekspertai su Jordanijos kovos su korupcija komisija (JIACC) intensyviai dalijosi patirtimi, atlikdami korupcijos rizikos vertinimą, kurdami efektyvias korupcijos prevencijos priemones, taikydami inovatyvius informacinių technologijų sprendimus ir stiprindami nacionalinį korupcijos prevencijos koordinavimo mechanizmą. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas tuo pačiu yra ir glaudaus šių valstybių antikorupcinių institucijų bendradarbiavimo patvirtinimas“, – sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Viso projekto metu didelis dėmesys buvo skirtas Jordanijos nacionalinių skaidrumo standartų taikymo viešajame sektoriuje peržiūrai. Sukurtos įvairios praktinės priemonės ir sprendimai – pavyzdiniai klausimynai, duomenų apdorojimo priemonės, atsparumo korupcijai nustatymo metodologija, mokymo programos ir kitos priemonės, leis didinti Jordanijos viešojo ir privataus sektoriaus bei pilietinės visuomenės informuotumą apie sąžiningumo ir etikos vertybes, skaidrumo principus ir korupcinių veiksmų riziką. Taip pat projekto metu parengtas Korupcijos rizikos vertinimo ir valdymo veiklos vadovas, kuris leido JIACC ir jos specializuotiems direktoratams efektyviai įvertinti ir valdyti korupcijos rizikas ministerijose, departamentuose ir valstybės įstaigose.

Uždarymo renginyje dalyvavusi ES ambasadorė Jordanijoje Maria Hadjitheodosiou teigė, kad „ES palaiko tvirtą ir visapusišką partnerystę su Jordanija. Svarbu prisidėti prie ilgalaikio šalies klestėjimo ir stabilumo, o demokratinis valdymas ir kova su korupcija yra to pagrindas. Korupcija daro neigiamą įtaką valstybės gebėjimui pasirūpinti savo piliečiais ir kenkia pasitikėjimui valdžios institucijomis, todėl labai svarbu suvienyti jėgas kovai su šiuo blogiu“.

JIACC pirmininkas dr. Muhannad Hijazi teigė, kad „Ypatingai svarbu keistis patirtimi kovos su korupcija srityse, siekiant sustiprinti ir įtvirtinti nacionalinių skaidrumo standartų laikymąsi viešajame sektoriuje, taip pat motyvuojant valstybės pareigūnus imtis aktyvių veiksmų siekiant užkirsti kelią korupciniams nusikaltimams“. Jam antrino ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Egipte Artūras Gailiūnas. Jis teigė, kad šio projekto metu užmegzti teisiniai, instituciniai ir profesiniai ryšiai bus tvari ir neatsiejama dvišalių Jordanijos ir Lietuvos santykių bei ES dalis.

Šis Dvynių projektas buvo įgyvendintas per 21 mėnesį, jo biudžetas – 1,5 mln. eurų. Veiklą įgyvendino STT, Policijos departamento, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, taip pat Austrijos institucijų ekspertai. Vienas STT atstovas, kaip ilgalaikis projekto ekspertas, Jordanijoje rezidavo ir dirbo visą projekto laikotarpį.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą