Nekilnojamas Turtas

Renovacija: esminių pažeidimų nerasta, techninių klaidų – pastebėta

Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) kartu su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – VTPSI) atstovais š.m. birželio mėn. vykdė patikras daugiau nei 10 proc. šiuo metu renovuojamų daugiabučių. Pagrindinis patikrų tikslas – įvertinti, ar statybos procesas ir darbų kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus ir projektų sprendinius.

„Džiaugiuosi, kad patikrinus ne vieną dešimtį šiuo metu atnaujinamų daugiabučių, esminių pažeidimų nerasta. Tai rodo, jog naujai sukurta renovacijos kokybės priežiūros sistema yra iš tiesų veiksminga,“ – tvirtina BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus l.e.p. vedėjas Edvardas Petrauskas.

Pasak E. Petrausko, nors esminių pažeidimų tikrintuose daugiabučiuose nebuvo rasta, techninių klaidų pastebėta. „Daugeliu atvejų tos pačios klaidos kartojasi ne viename objekte. Tarkim, šiltinant cokolį, dengiant stogą ar skardinant palanges klaidų pastebėta ne viename objekte“, – teigia BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus l.e.p. vedėjas.

Siekiant minimalizuoti techninių ir kitokio pobūdžio klaidų kiekį renovacijos procese, BETA jau liepos mėn. pradžioje organizuoja susitikimus su techniniais prižiūrėtojais, kurių metu jiems bus pateikta vykdytų patikrų apžvalga, įvertinimo rezultatai bei pristatytos rekomendacijos.

Dažniausiai pasikartojančių techninių klaidų sąrašas su iliustracijomis

Eil. Nr.

Vykdomi darbai

Darbų detalizacija

Plokščių tvirtinimas smeigėmis

Nesilaikoma Statybų techniniame reglamente (STR) pateiktų plokščių tvirtinimo smeigėmis schemų (Pavyzdys Nr.1) – smeigės tvirtinamos atsitiktine tvarka (Pavyzdys Nr.2);

2.
Cokolio šiltinimas
Šiltinant cokolį, šiltinimo sluoksnis turi būti įgilinamas į gruntą ne mažiau kaip 50 cm., tuo tarpu dalyje patikrintų objektų įgilinimas siekė vos 40 cm. (Pavyzdys Nr.3);
3.
Palangių skardinimas

Palangė turi būti statoma į termoizoliacinę plokštę, prieš tai ją atitinkamai išlanksčius. Dažname name šio STR reikalavimo nesilaikoma;
4.
Termoizoliacinių plokščių išdėstymas

Namo kampinėje dalyje plokštės turi būti „surištos“, jas klijuoti reikia mūrijimo principu, bet ne viename tikrintame objekte šiam STR reikalavimui buvo nusižengta;
5.

Stogo padengimas
Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Šio STR reikalavimo dažnai nepaisoma.

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą