Teisėsauga, kriminalai

Prezidentas priėmė penkių teisėjų priesaikas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimus trečiadienį pasirašė dekretus dėl penkių teisėjų skyrimo ir priėmė jų priesaikas.

Savo sveikinimo žodyje šalies vadovas pažymėjo, kad naujųjų teisėjų parašai po priesaikos tekstu patvirtina, jog teisėjo profesija šiandien, rytoj ir visada bus patraukli tiems, kurie gyvenime ieško kilnios ir prasmingos misijos.

Prezidentas pabrėžė, kad kiekvienas prisiekęs teisėjas bus atsakingas už tai, kad mūsų šalyje viešpatautų teisingumas ir teisinis tikrumas, turės branginti žmogaus teisių apsaugą, skiriančią mus nuo kaimyninių tironijų, ir jos nepailstamai siekti kaip mūsų šalies stiprybės šaltinio. Kiekvieno teismų valdžios atstovo sprendimai, kasdieniai pasirinkimai galės nulemti didesnį piliečių pasitikėjimą teismais, o kartu – ir visa valstybe.

Šalies vadovas paragino prisiekusius teisėjus niekada nepamiršti, kad jie dirba Lietuvos žmonėms ir dėl jų, ir iš šio žinojimo semtis įkvėpimo, visada atminti, kad joks asmuo negali atsidurti nei aukščiau, nei žemiau įstatymo, ir savo sprendimais puoselėti pagarbą žmogiškajam orumui.

Prezidentas palinkėjo teisėjams išminties ir kantrybės savo sprendimais įtvirtinant Lietuvoje taiką, laisvę ir žmonių gerovę.

Prezidento dekretais Donatas Dauginis, Laura Miniotienė, Simona Čėsnienė paskirti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjais, Justina Stančikienė paskirta Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja, Ieva Navickaitė-Sakalauskienė paskirta Vilniaus apygardos teismo teisėja.

Pranešimą paskelbė: Ridas Jasiulionis, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą