Įvairenybės

Parama kokybiškiems žemės ūkio ir maisto produktams populiarinti ir realizuoti

Norintys populiarinti kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus gali gauti iki 29 tūkst. Eur vieniems metams. Iš viso šiuo metu vykstančiam kvietimui teikti paraiškas skirta 100 tūkst. eurų.

Paraiškas gauti paramą pagal Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisykles galima teikti iki balandžio 15 d.

Pagalba teikiama kokybiškiems žemės ūkio ir maisto produktams, paženklintiems saugomomis kilmės vietos ar geografinėmis nuorodomis, garantuoto tradicinio gaminio ženklais. Taip pat gaminamiems pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą ir ekologiškiems žemės ūkio ir maisto produktams, išskyrus žuvininkystės, akvakultūros ir pirminės gamybos metu pagamintus žemės ūkio produktus.

Pagalba gali būti skiriama produktams populiarinti (informacijos sklaidai, populiarinimo leidinių leidybai) ir viešiesiems renginiams, išskyrus parodas ir muges, šalies teritorijoje organizuoti.

Paraiška ir privalomi pridėti dokumentai pateikiami asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiunčiami per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, taip pat NMA interneto puslapyje, bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

Papildomą informaciją dėl taisyklių teikia Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kooperacijos skyrius tel.: (8 5) 239 1282.

Pranešimą paskelbė: Danguolė Starkuvienė, LR Žemės ūkio ministerija

Parašykite komentarą