Studijos

Moksleiviai ir mokytojai pagerino verslumo įgūdžius

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) sėkmingai baigia daugiau nei pusantrų metų trukmės projektą „Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese“, kuris sustiprino mokytojų verslumo kompetencijas, paskatino atnaujinti mokymo programas ir suteikė mokiniams daugiau profesinio pasirinkimo galimybių.

„Sukūrėme integralią inovatyvių verslumo ugdymo metodų ir priemonių programą, pagal ją apmokėme 140 bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų pedagogų, – sako doc. dr. Vytas Navickas, LEU Socialinių mokslų fakulteto dekanas. – Taikant inovatyvius ir aktyvius ugdymo metodus mokytojai įgijo šiuolaikių teorinių ir praktinių ekonomikos bei verslo žinių ir galės jas panaudoti ugdymo procese.“

Mokymų programoje, kurios trukmė 40 akademinių ir 10 savarankiško darbo valandų, aktyviai dalyvavo ne tik ekonomikos ir verslo, bet ir kitų dalykų – fizikos, dailės, matematikos ir kt. – mokytojai.
Mokymų metu įgytas žinias pedagogai taikė praktiškai – kūrė pamokų planus, projektus ar kvalifikacijos tobulinimo programas, kuriose naudojo inovatyvius verslumo ugdymo metodus.

Kitoje projekto veikloje organizuotas verslumo ugdymą skatinančių renginių ciklas 10-yje Lietuvos miestų ir regionų. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo paskaitose apie verslo istoriją, sėkmės atvejus, verslumo integravimą į dėstomus dalykus. Vėliau darbo grupėse jie pristatė savarankiškas užduotis, verslo idėjas, dalijosi patirtimi, aiškinosi, kas yra efektyvus verslas, nagrinėjo inovatyvius verslumo ugdymo metodus ir jų taikymo pamokose galimybes. Iš viso verslumo ugdymą skatinančiuose renginiuose dalyvavo 650 pedagogų ir mokinių.

Įgyvendinant projektą LEU buvo sukurta metodinė duomenų bazė su specialiais modeliais. Jie leidžia simuliuoti įvairias verslo situacijas, formuoti ugdymo užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą. Duomenų bazėje, kuria gali naudotis visi norintys, įdiegtos interaktyvios mokymo priemonės, skelbiama verslo ugdymo literatūra, seminarų, konferencijų medžiaga, verslo sėkmės istorijos.

LEU projektą „Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese“ įgyvendino kartu su partneriais – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija ir VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“. Projekto vertė – 951,48 tūkst. Lt, iš kurių 922,93 tūkst. litų sudaro ES parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Doc. dr. Vytas Navickas, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas, tel. +370 523 39510, el. p. vytas.navickas@leu.lt

Parašykite komentarą