Įvairenybės

Metai po vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos: diskusijoje aptarti įvykę pokyčiai

Praėjus daugiau kaip metams po vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos pradžios, Vyriausybės kanceliarijoje šia tema surengta diskusija su savivaldybių atstovais ir ekspertais.

Pasak Vyriausybės kanclerio A. Stončaičio, vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka yra vienas iš prioritetinių šios Vyriausybės darbų. Vyriausybės programoje šeimai palankios aplinkos kūrimui, pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimui skiriamas ypatingas dėmesys.

„2018 m. liepą įsigaliojus naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, iš esmės pertvarkyta vaiko teisių apsaugos sistema, sukurti nauji socialinių darbuotojų, vaiko teisių apsaugos specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo ir veiklos algoritmai. Kad naujas bendradarbiavimo modelis veiktų sklandžiai, reikėjo įdėti daug pastangų, susitelkimo ir bendradarbiavimo, tiek iš atsakingų ministerijų, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, tiek iš savivaldybių, policijos, nevyriausybinių organizacijų pusės“, – pradėdamas renginį sakė A. Stončaitis.

Pabrėžta, kad šioje srityje neapsiribota vaiko teisių apsaugos valdymo centralizavimu, 60 vaiko teisių apsaugos skyrių savivaldybėse prijungiant prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Per metus daug buvo padaryta ir daroma pagalbos šeimoms srityje. Kompleksiškai pradėta teikti pagalba paskatino mediacijos, psichosocialinės pagalbos, pozityvios tėvystės mokymų ir konsultavimo plėtrą. Mobilios specialistų (psichologų, priklausomybių specialistų, socialinių darbuotojų) komandos pradėjo teikti intensyvią pagalbą. Įteisinta atvejo vadyba, padedanti efektyviau įvertinti individualius šeimos poreikius, sugriežtinta vaiko paėmimo iš šeimos tvarka. Socialinė, švietimo, sveikatos priežiūros pagalba savivaldybėse pradėta koordinuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių. Pernai priimtas bazinis paslaugų šeimai paketas, nustatantis 14 šeimos stiprinimo paslaugų, kurių prieinamumą šeimoms raginamos užtikrinti visos savivaldybės. Per porą metų savivaldybėse atsirado 66 globos centrai, teikiantys pagalbą globėjams, įtėviams bei jų auginamiems vaikams. Plečiasi budinčių globotojų, galinčių priimti vaikus krizių atvejais, ratas, tačiau jų nepakanka – 197 globotojai šiuo metu prižiūri 292 vaikus. Džiugina, jog kryptingai einama link tikslo, kad 2021 metais šalyje iš viso neliktų vaikų globos namų.

Kita vertus, pabrėžta, kad pertvarkų metu susiduriama su daug iššūkių, su kuriais, deja, nepavyksta susidoroti iš karto ir be klaidų. Stiprinant pagalbos vaikams ir šeimoms sistemą ir didinant jos prieinamumą, savivaldybės paragintos aktyviau pasitelkti nevyriausybines organizacijas, kurios yra ypač atviros naujiems darbo metodams ir jomis dažnai labiau nei valstybės ar savivaldybių institucijomis pasitiki šeimos, vaikai.

Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame renginyje dalyvavo savivaldybių merai, vicemerai, administracijų direktoriai ar jų pavaduotojai, socialinės paramos skyrių vedėjai ir specialistai, dirbantys vaiko teisių ir pagalbos vaikui bei šeimai srityse, ministerijų, kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Diskusijos metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai apžvelgė vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius po pertvarkos, taip pat nuo šių metų įsigaliojusius pakeitimus ir institucinės vaikų globos pertvarkos aktualijas. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai supažindino su apibendrinta savivaldybių praktika: gerąja patirtimi, kylančiomis problemomis ir pasiūlymais, kaip jas spręsti. Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos atstovai pasidalijo įžvalgomis dėl nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių socialinės partnerystės stiprinimo. Savo įžvalgomis taip pat dalinosi Policijos departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos, Teisingumo ministerijos atstovai, vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

Vyriausybės kanceliarija organizuoja jau ne pirmą aktualių klausimų, susijusių su vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės užtikrinimu, aptarimą, ir akivaizdu, kad šia itin opia ir jautria tema bus diskutuojama, ieškant geriausių sprendimų, dar ne kartą.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija

Parašykite komentarą