Studijos

Lietuvos švietimo taryba siūlo Seimui nemažinti stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų

2020 m. sausio 7 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Lietuvos švietimo taryba (LŠT) sausio 6 d. posėdyje aptarė Seime svarstomus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus dėl stojimo į aukštąsias mokyklas ir studijų finansavimo.

„Šalies konkurencingumui yra svarbus ne diplomų skaičius“, – pabrėžė LŠT pirmininkė prof. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė. LŠT atsižvelgdama į švietimo strategijos tikslus suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus, sukurti vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje, siūlo, kad mokiniai galėtų laisvai pasirinkti, kokius būtinus, stojant į aukštąsias mokyklas, valstybės brandos egzaminus laikyti.

LŠT nepritarė siūlymui atsisakyti rentabilumo studijų programose. Taip pat siekdama užtikrinti skaidrų sutarčių su aukštosiomis mokyklomis organizavimo procesą ir tvarų sutartinių finansavimo principų integravimą, LŠT siūlo papildyti įstatymą nuostatomis, kurios įpareigotų Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją viešai skelbti reikalavimus sutarčių nuostatoms, įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir teikti kitus siūlymus finansavimo tvarumui užtikrinti.

LŠT, vadovaudamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis ir siekdama užtikrinti tvarų taikomųjų tyrimų, eksperimentinės plėtros ir fundamentinių tyrimų bei mokslinių tyrimų kokybės ir tarptautiškumo augimo grįžtamąjį ryšį, taip pat atkreipdama dėmesį į aukštojo mokslo išsilavinimo svarbą visuomenei ir šalies ekonomikos augimui, pateikė siūlymus Vyriausybei dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano tobulinimo.

Kitas LŠT posėdis numatomas sausio 27 d., 13 val.

Parengė

Seimo kanceliarijos

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja

Lina Vingrytė

Tel. (8 5) 239 6879, el. p. lina.vingryte@lrs.lt

 

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą