Verslas

Lietuvos pašto vadovas pristatė priemones, padėsiančias padidinti laiškininkams atlyginimą iki 10 proc.

Šiandien Susisiekimo ministerijoje vyko AB Lietuvos pašto valdybos posėdis, kurio metu Lietuvos pašto vadovas pristatė priemones, leisiančias jau šiais metais daugiau nei du kartus sumažinti ankstesnės vadovybės planuotą nuostolį ir padidinti laiškininkams atlyginimą iki 10 proc. „Šiandien vykusiame posėdyje Lietuvos pašto valdyba pritarė veiksmų planui, padėsiančiam stabilizuoti įmonės finansinę situaciją ir modernizuoti jos veiklą, – kalbėjo Andrius Urbonas. – Viena esminių siūlomų priemonių – bendrovės naujos valdymo struktūros įgyvendinimas, centralizuojant daugelį besidubliuojančių administravimo funkcijų ir mažinant su pašto tiesiogine veikla nesusijusių etatų“. Pasak A. Urbono, personalo išlaikymo sąnaudos šiandien įmonėje sudaro apie 70 proc. visų organizacijos sąnaudų, o administracijos grandyje visos Lietuvos mastu dar tikrai yra vidinių rezervų. A. Urbonas pabrėžė, kad ši reforma pažeidžiamiausios grandies darbuotojų – laiškininkų – nepalies – nuo 2010 m. liepos 1 d. gamybinės grandies darbuotojams numatyta iki 10 procentų padidinti darbo užmokestį. Lietuvos pašto vadovo teigimu, pertvarkant bendrovės struktūrą ir siekant veiklos efektyvumo, iš viso reikėtų sumažinti iki 13 proc. darbuotojų, iš kurių didžioji dauguma – administracijos personalas. Skaičiuojama, kad minėti pertvarkymai personalo srityje įmonei, kaip planuojama, duos apie 16,5 mln. Lt metinį ekonominį efektą. Įgyvendinus numatytas priemones, planuojama, kad jau šiais metais Lietuvos paštas galėtų sumažinti nuostolį iki 17 mln. Lt. „Jau iki šios dienos iš naujo peržiūrėjus sutartis su dabartiniais tiekėjais informacinių technologijų ir jų priežiūros, inkasavimo, valymo, apsaugos paslaugų ir kitose srityse pavyko sutaupyti per 4 mln. Lt įmonės metinių sąnaudų, – teigė Andrius Urbonas. – Į pristatytą bendrovės veiklos optimizavimo ir modernizavimo planą neįskaičiuotos tokios priemonės, kaip su pašto veikla nesusijusio nekilnojamojo turto efektyvus panaudojimas, naujų bendradarbiavimo sričių išnaudojimas – jos galutinius 2010 metų bendrovės finansinius rodiklius gali pakreipti labiau teigiama linkme“. Viena iš papildomų sąnaudų taupymo priemonių – nuo š. m. vasario 1 d. pertvarkyti didžiosios dalies kaimo paštų darbo organizavimą, nustatant penkių darbo dienų paštuose savaitę. „Atsižvelgdami į mažėjantį pašto paslaugų poreikį rajonų miestelių, kaimo vietovių paštuose nusprendėme pertvarkyti tokių paštų darbą pirmadieniais ir šeštadieniais, tokiu būdu mažinant bendrovės patiriamas sąnaudas apie 2,5 mln. litų per metus“, – sakė AB Lietuvos pašto generalinis direktorius Andrius Urbonas. – Bet kuriuo atveju, į šiuos paštų darbo pasikeitimus žiūrima lanksčiai, o atsižvelgiant į pašto paslaugų poreikį klientams, gali būti daromi ir papildomi konkrečių paštų darbo laiko pakeitimai“. Tokiu būdu pašto korespondencija, periodiniai leidiniai kaimo vietovių gyventojams nuo vasario 1 d. bus pristatomi penkias dienas per savaitę, t. y. antradieniais–šeštadieniais. Miesto gyventojams siuntų pristatymas nesikeis – laiškai, siuntiniai, laikraščiai, žurnalai jiems bus pristatomi kaip ir iki šiol – šešias dienas per savaitę (pirmadieniais–šeštadieniais). Klientai pirmadieniais–šeštadieniais bus aptarnaujami 129-iuose miesto paštuose, pirmadieniais–sekmadieniais – keturiose pašto paslaugų teikimo vietose. Taip pat numatyta galimybė administracijos darbuotojams per mėnesį suteikti 1-4 d. nemokamų atostogų – tai leistų sutaupyti dar iki 5 mln. Lt, be to –optimizuoti logistinius maršrutus ir kt. Nevykdant jokių pokyčių organizacijoje, 2010 metais rezultatas siektų daugiau nei 50 mln. nuostolį. „Artimiausi įmonės planai nuolat pristatomi pašto darbuotojams ir jiems atstovaujančioms profesinėms sąjungoms, – pabrėžė A. Urbonas. – Bet kokie planuojami pasikeitimai organizacijoje vyks atvirai, skaidriai ir tik įstatymų numatyta tvarka“. Šiandien AB Lietuvos pašte dirba 7627 darbuotojai, paštų tinklą sudaro 736 stacionarieji paštai ir 28 kilnojamieji paštai. Generalinio direktoriaus įsakymu ankstesnės vadovybės numatytas paštų uždarymas sustabdytas, o pritariant profesinių sąjungų atstovų pateiktam siūlymui kaimo paštams dirbti ne mažiau kaip dvi valandas per dieną – nustatytas minimalus 2 valandų kaimo paštų darbo laikas.

Parašykite komentarą