Įvairenybės

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras pradėjo įgyvendinti privalomąjį nurodymą

Aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas), gavęs VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – KRATC) prašymą pratęsti Departamento Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pusei metų, terminą pratęsė trims mėnesiams. Terminas pratęstas atsižvelgiant į tai, kad KRATC jau pradėjo įgyvendinti privalomąjį nurodymą, tik paprašė tam daugiau laiko.

Prašyme nurodyta, kad, vykdydamas privalomąjį nurodymą, KRATC peržiūrėjo savo gamybinius procesus ir Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) pateikė paraišką pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. Taip pat įmonė Departamento Kauno valdybai pateikė Kauno mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių (MBA) kvapų mažinimo priemonių planą.

Prašymą nagrinėjusi komisija pabrėžė, jog tam, kad aplinkoje nesklistų nemalonūs kvapai, vien TIPK leidimo pakeitimo neužtenka – KRATC privalo taikyti taršą ir kvapų sklaidą mažinančias priemones.

Gavusi komisijos išvadą, Departamento direktorė Olga Vėbrienė priėmė sprendimą pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, bet perpus trumpesniam laikui nei prašė KRATC. Sprendžiant buvo atsižvelgta į tai, kad paraiškoje pakeisti TIPK leidimą nurodomi pakeitimai susiję ne tik su į aplinkos orą išmetamų teršalų įtraukimu į TIPK leidimą, bet ir atliekų susidarymu, apdorojimu ir laikymu bei kitais įmonės veiklos procesais, kurie nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant dėl privalomojo nurodymo įvykdymo.

Įvertinus tai, kad  privalomojo nurodymo reikalavimai objektyviai gali būti įgyvendinti per trumpesnį terminą, terminas pratęstas 3 mėnesiais, iki 2021 m. vasario 26 d.

Departamentas primena, kad privalomuoju nurodymu KRATC buvo įpareigotas nutraukti teršalų, nenumatytų TIPK leidime, išleidimą į aplinkos orą ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad neteisėta tarša nutraukta.

Departamento Kauno valdyba nuolat gauna gyventojų skundų dėl kvapų, sklindančių iš mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio. Įmonei įvykdžius privalomąjį nurodymą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turės galimybę nuolat kontroliuoti išmetamų teršalų koncentracijas ir, nustatę pažeidimų, atsakingus asmenis traukti atsakomybėn ir imtis kitų teisės aktuose nustatytų poveikio priemonių, kad aplinkosauginiai pažeidimai būtų nutraukti.

Pranešimą paskelbė: Jurgita Jasiūnienė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Parašykite komentarą