Įvairenybės

Kaimo reikalų komitetas siūlo pertvarkyti priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą

2019 m. lapkričio 28 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas lapkričio 27 d. vykusiame posėdyje išklausė Žemės ūkio ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, verslo ir socialinių partnerių atstovų informaciją apie pastaraisiais metais išryškėjusias žemės ūkio specialistų rengimo tendencijas. Stojančiųjų į žemės ūkio programas skaičius 2014–2019 metų laikotarpiu sumažėjo tris kartus. Tai kelia didžiulį nerimą, nes modernėjančiam agrosektoriui labai reikalingi būtent naujos kartos žemės ūkio specialistai.

Komitetas priėmė sprendimą, kuriame Vyriausybei pasiūlė įgyvendinti konkrečias priemones padėčiai gerinti, ypatingą dėmesį skiriant priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos pertvarkymui. Komiteto nuomone, su žemės ūkio veiklomis susijusias studijų programas būtina priskirti valstybės reguliuojamoms, o Žemės ūkio ministerija turėtų būti atsakinga už žemės ūkio specialistų poreikio nustatymą ir prognozę.

Susipažinęs ir su kitų Europos valstybių patirtimi, komitetas rekomendavo Vyriausybei atsisakyti Europoje neįprastos praktikos valstybei nustatyti minimalaus konkursinio balo reikalavimus valstybės užsakymui. Tikslinga universitetui patikėti motyvuotų ir gabių moksleivių atrinkimą ir pagalbą mažiau pasirengusiems kaimiškųjų vietovių moksleiviams sėkmingai studijuoti aukštojoje mokykloje, taip pat pasiūlyta įteisinti įvertinimą už motyvaciją.

Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo priemones apie žemės ūkį, kaip perspektyvų sektorių, kartu akcentuojant žemės ūkio daugiafunkciškumą ir sektoriaus svarbą ekonominei, socialinei Lietuvos raidai, taip pat remti mokomųjų ūkių veiklą, stiprinant jų materialinę bazę.

Vytauto Didžiojo universitetui komitetas rekomendavo bendradarbiaujant su žemės ūkio srities nevyriausybinėmis organizacijomis, kolegijomis ir verslo atstovais atnaujinti studijų programas, diegti naujas studijų formas ir modelius, užtikrinančius žemės ūkio sektoriaus modernizavimo poreikius bei įgyvendinti kitas būtinas priemones.  

Kaimo reikalų komitetas Seimo pavasario sesijoje numato apsvarstyti priimto sprendimo įgyvendinimo eigą.

Parengė

Seimo kanceliarijos Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas

Romaldas Abugelis

Tel. (8 5)  239 6764, el. p. Romaldas.Abugelis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Rekomenduojame
 
EMU Australia Magical Unicorn Walker Pale Pink 18M+
 
ALTERCORE 552 Black 37
 
Laundry Soap Méga Propre Audinių skalbiklis, 1000ml
 
REIMA Kuhmoinen Pale Rose 86
 
REIMA Tukeva Black 39

Parašykite komentarą