UAB ,,Scener“ finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), atsižvelgdama į elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 2016 m. finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus, pakartotinai atliko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Scener“ finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė, kad šiuo metu jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. Primename, kad VKEKK atlikus finansinio pajėgumo vertinimą buvo nustatyta, kad UAB „Scener“ […]

Pirmąjį pusmetį – rekordinis smulkiųjų įmonių susidomėjimas paskolų ir lizingo garantijomis

Smulkios ir vidutinės įmonės (SVV) vis drąsiau ima paskolas iš bankų ir kredito unijų bei įsigyja gamybinę įrangą finansinio lizingo būdu, pasinaudodamos garantijų galimybe. Šiemet pirmąjį pusmetį trečdaliu daugiau garantijų prašymų sulaukusi verslo skatinimo priemones įgyvendinanti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pastebi, kad investicinius projektus skolintomis lėšomis vis dažniau ryžtasi įgyvendinti ne tik patyrę […]

Žiemą dar 500-uose atnaujintuose namuose žmonės gyvens šilčiau ir taupiau

Nors už lango dar vasara, tačiau iki naujojo, bent pusmetį truksiančio šildymo sezono liko vos pora mėnesių. Pasitikti ramiau jį gali tie, kurie iš anksto pasirūpino mažesnėmis šildymo sąskaitomis. Visų pirma – atnaujintų daugiabučių gyventojai.  „Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) kasmet atlieka atnaujintų daugiabučių auditą – jo metu vertinami renovuoti namai, po kurių atnaujinimo yra […]

UAB „Kardos“ sustabdytas leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) priėmė sprendimą sustabdyti UAB „Kardos“ išduotą leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.   Bendrovei leidimas sustabdytas neįvykdžius VKEKK įpareigojimo dėl finansinio pajėgumo. Bendrovė buvo įspėta, kad neįvykdžius VKEKK įpareigojimų,  gali būti sustabdytas leidimas vykdyti veiklą. Nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijas / leidimus turinčių įmonių sąrašas skelbiamas čia. […]

Keičiasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama užtikrinti, kad turintys didelę įtaką rezervinės galios rinkoje asmenys teisingai ir pagrįstai paskirstytų sąnaudas pagal konkrečias tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugas perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ organizuojamame tretinio aktyviosios galios rezervo aukcione, pritarė Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimams. Esminis pasikeitimas: […]

Keičiasi Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama užtikrinti tinkamą prekybos gamtinėmis dujomis priežiūrą ir stebėseną, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumą ir skaidrumą bei sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų rinkoje, pritarė Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pakeitimams: teisės akte patikslintas informacijos, prilyginamos viešai neatskleistai informacijai, sąrašas gamtinių dujų sektoriuje. […]